ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงเวสเจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า
     
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า
ต.ทับกวาง อ.แ่ก่งคอย จ.สระบุรี
 
สถานที่ พื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ที่พักรับรอง บ้านพัก / ลานกางเต็นท์
ประเภท กิจกรรมการเรียนรู้เชิงระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้
 
กิจกรรมโดยสังเขป
  • กิจกรรมสันทนาการ / ละลายพฤติกรรม / กลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรมวงล้อกิจกรรม ( Mini Walk Rally )
  • กิจกรรมเรียนรู้เรื่อง : สัตว์เลี้ยงลูกนม / สัตว์เลื้อยคลาน / นก / แมลง / พันธุ์พืช
  • กิจกรรมเรียนรู้ " นักดาราศาสตร์ "
  • ตลาดนัดกิจกรรม : ดนตรีกับธรรมชาติ / เรื่องเล่าธรรมชาติ / ศิลปะกับธรรมชาติ
  • เกม กิจกรรมแฟนพันธุืแท้ ...รักษ์ธรรมชาติ
  • กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ( ระยะทาง 1.5 km )
  • กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : น้ำตกเจ็ดคด / จุดชมวิวมอเครือ
 
Download : โปรแกรมกิจกรรมค่ายเยาวชน ( 2 วัน 1 คืน )
 
     
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.