น้ำตกเหวสุวัต
ผาเดียวดาย
หนองผักชี
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เขาใหญ่ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เม่นใหญ่แผงคอยาว
ด้วงดินขลิบทองแดง
Click !!! ที่รูปภาพเพื่อขยาย
 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งหนึ่งของประเทศไทย ยืนยันให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศ ที่ยังคงความหลากหลาย ทางชีวภาพ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางธรรมชาติ อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถพบสภาพป่าอันหลากหลาย ทั้งป่าเต็งรัง ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าทุ่งหญ้า และยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งสามารถพบเห็นการดำรงชีพ หรือหากินตามพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัย ของแต่ละชนิด ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว และพักแรมที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ ผาเดียวดาย น้ำตกเหวนรก น้ำตกเหวสุวัติ น้ำตกผากล้วยไม้ น้ำตกกองแก้ว หอส่องสัตว์หนองผักชี เป็นต้น นอกจากบ้านพักรับรองบริเวณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีลานสำหรับกางเต็นท์หลัก ๆ คือ จุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้ และ ลำตะคอง หรือบริเวณรอบ ๆ เขาใหญ่จะมีรีสอร์ท เปิดให้บริการหลากหลายรูปแบบให้เลือกพักผ่อน การเดินทางขึ้นไปยังเขาใหญ่ สามารถขึ้นไปได้ทั้งในฝั่งปากช่อง ( เฉพาะรถส่วนบุคคล ) และฝั่งปราจีนบุรี ( สามารถนำรถบัสขึ้นได้ ) และเนื่องด้วยเขาใหญ่มีสภาพป่าที่คงความสมบูรณ์ จึงสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งสภาพป่า และจุดท่องเที่ยว จะมีความแตกต่างกันไปตามฤดูกาล
 
  • กิจกรรม อบรม - สัมมนา
  • กิจกรรม ค่ายเยาวชน ( นิเวศวิทยา: ป่าชายเลน )
  • กิจกรรม CSR : ปลูกป่า / เสริมดินโป่ง
  • กิจกรรม ท่องเที่ยว / ดูนกชายเลน นกอพยพ
  • ตลอดปี
  • น้ำตกเหวสุวัต / น้ำตกเหวนรก / น้ำตกผากล้วยไม้ / น้ำตกกรองแก้ว / ผาเดียวดาย
  • อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา
การเดินทางสามารถขึ้นได้ 2 เส้นทาง คือ ฝั่งนครราชสีมา ( เหมาะกับรถยนต์ ) และฝั่งปราจีนบุรี (สามารถเอารถบัสขึ้นได้ )
 
 
บ้านพักรับรอง ลานกางเต๊นท์ สุขาและห้องอาบน้ำ ร้านอาหาร จุดชมวิว น้ำตก
กิจกรรมดูนก กิจกรรมส่องสัตว์ กิจกรรมดูผีเสื้อ กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติกิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมดูดาว
 
   
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.