แนวโครงการปลูกป่าชายเลนตามพระราชดำริฯ
วิถีชุมชนข กับการถีบกระดานเลน หาหอยแครง
ชาวบ้านกำลังงมหอยแครง
ลิงแสม ที่หากินบริเวณป่าชายเลนคลองโคน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่ป่าชายเลน
การปลูกป่าชายเลน
กระเตงกลางทะเล ที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ปลากระบอก และสัตว์น้ำหลากหลายที่ได้จากการประมงท้องถิ่น
Click !!! ที่รูปภาพเพื่อขยาย
 
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน
ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
หากลองสำรวจหาพื้นที่ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ ( ป่าชายเลน ) และวิถีชุมชน คลองโคน จ.สมุทรสงคราม นับเป็นอีกที่หนึ่งที่คิดได้โดยทันที ด้วยพื้นที่ ใกล้ ๆ กรุงเทพ ฯ ใช้ เวลาชั่วโมงเศษ ๆ ก็ถึงชุมชนขนาดย่อม ๆ ...เสียงเรือหางยาวที่ได้ยินเป็๋นระยะ ๆ ทำให้รู้ได้ไม่ยากนัก กับการดำรงชีวิตในวิถีที่ผูกพันกับผืนน้ำและท้องทะเล ตังแต่เดิมทีป่าชายเลนในแถบนี้โดนรุกล้ำ เผื่อนำไปใช้ประโยชน์มากเกินไป ไม่โกงกางถูกนำไปเผาถ่าน การประมงที่ผิดวิธี ทำให้ทรัพยากรเสื่อมโทรมลง ก่อนที่จะมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ ฯ ทำให้ชาวบ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ หันมาอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ จนกระทั่ง ณ ปัจจุบัน ป่าชายเลนเริ่มฟื้นฟูกลับมาเรื่อย ๆ และในพื้นที่เปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ วิถีชุมชนชาวเล ซึ่งความน่าสนใจซึ่งเป็นจุดเด่นของคลองโคน คือการท่องเที่ยว พักผ่อน แบบโฮมกระเตง การถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง หรือรวมไปถึงการทำกะปิคลองโคน ของฝากขึ้นชื่อของชุมชน หากแต่การเข้าถึงป่าชายเลน จะต้องอาศัยฤดูการ และการเดินทางโดยเรือเป็นหลัก แต่ก็เป็นสถานที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย
 
  • กิจกรรม ค่ายเยาวชน ( นิเวศวิทยา: ป่าชายเลน )
  • กิจกรรม CSR : ปลูกป่าชายเลน
  • กิจกรรม ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน / ถีบกระดานเลน
  • ตลอดปี แต่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ช่วงฤดูการถีบกระดานเก็บหอยแครง และน้ำลดในเวลากลางวัน
  • ดอนหอยหลอด
  • ตลาดน้ำอัมพวา
  • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดเขายี่สาร
  • วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ( หลวงพ่อบ้านแหลม )
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
การเดินทางเข้าสู่พื้นที่ จะต้องต่อรถโดยสารจากตัวเมือง สมุทรสงคราม ไปยัง อบต.คลองโคน
 
 
บ้านพักรับรอง จุดชมวิวทางทะเล กิจกรรมดูดาว กิจกรรมดูนก กิจกรรมสำรวจสัตว์หน้าดิน สัตว์น้ำ
         
 
   
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.