กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ป้ายความรู้ สื่อความหมายธรรมชาติป่าชายเลน
สะพานเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนทรงปลูก โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
โพทะเล อีกหนึ่งพันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไปในป่าชายเลน
แนวป่าชายหาด
ชุดสาธิตพลังงานสะอาด
นิทรรศการสิ่งแวดล้อม
Click !!! ที่รูปภาพเพื่อขยาย
 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หากว่าด้วยเรื่องของแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ เรื่องของพลังงาน " อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร " นับเป็นสถานที่หนึ่ง ที่มีความน่าสนใจไม่น้อย และยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าชายเลน และป่าชายหาด ซึ่งเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริห้วยทราย ก่อนจะปรับเปลี่ยนและฟื้นฟูู ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ ทั้งนี้ ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วยอาคาร ที่เป็นศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มีห้องนิทรรศการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด โครงการในพระราชดำริ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีชุดสาธิตการใช้พลังงานสะอาดต่าง ๆ ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น และพลังงานชีวมวล

นอกเหนือจากนั้น ยังมีผืนป่าชายเลนที่ปรับสภาพพื้นที่ และทำการปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน จนปัจจุบัน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องนิเวศวิทยาของป่าชายเลนอีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ ในอุทยานสิ่งแวดล้อมยังมีที่พักในลักษณะ ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ อีกด้วย

 
  • กิจกรรม อบรม - สัมมนา
  • กิจกรรม ค่ายเยาวชนเรียนรู้นิเวศสิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ป่าชายเลน
  • กิจกรรม เชิงอนุรักษ์ธรรมชติ (ปลูกป่าชายเลน / ป่าชายหาด / ป่าบก )
  • ตลอดทั้งปี
  • พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
  • ชายหาดชะอำ
  • ชายหาดหัวหิน
  • โครงการในพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
แผนที่เดินทาง : อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
แผนที่การเดินทาง
 
บ้านพักรับรอง สุขาและห้องอาบน้ำ ร้านอาหาร จุดชมวิวทางทะเล กิจกรรมสำรวจสัตว์หน้าดิน สัตว์น้ำ กิจกรรมดูนก
กิจกรรมดูดาว กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ      
 
   
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.