(1) ดูรายละเอียด รูปแบบ หรือผลงานที่ผ่านมาของ ศูนย์กิจกรรม ฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานโดยสังเขป

(2) ติดต่อสอบถามผ่านทางหมายเลข 02-980-4651 , 089-161-7933 , 080-448-5580 หรือผ่านทาง E-mail : admin@enac-club.com โดยแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • หน่วยงาน สถานศึกษา หรือบริษัท ที่มีความสนใจ ในการจัดกิจกรรม
 • วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรม
 • จำนวนผู้เข้าร่วม / ระดับอายุ
 • ระยะเวลา ( จำนวนกี่วัน ) / ช่วงเดือน
 • สถานที่ หรือ โซนลักษณะพื้นที่ ที่สนใจในการดำเนินกิจกรรม
 • กิจกรรมที่สนใจโดยสังเขป
(3) ทางศูนย์กิจกรรม ฯ จะดำเนินการ วางแผน ออกแบบกิจกรรม และจัดส่งให้ ตามหมายเลข Fax. หรือ E-mail ที่ฝากไว้
(4) กรณี ที่ต้องการให้นำเสนอในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือบริษัทควรแจ้งให้ทราบ ( ภายหลังจากดูรายละเอียดแผนกิจกรรม )
(5) หากตกลงในรูปแบบกิจกรรมของทางศูนย์กิจกรรม ฯ จึงดำเนินการตาม "เงื่อนไขการทำสัญญา" ต่อไป
ุ(6) ในขั้นตอนการดำเนินงาน จะประกอบด้วยส่วนงานหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
 • การประสานงาน สถานที่ การเดินทาง อาหาร ที่พัก เป็นต้น
 • การเตรียมงาน สถานที่ อุปกรณ์ เนื้อหากิจกรรม เป็นต้น
 • การสำรวจเส้นทาง และพื้นที่ดำเนินกิจกรรม
 • การดำเนินกิจกรรม ( ตลอดขบวนการ ทางศูนย์กิจกรรม ฯ จะมีการบันทึกภาพนิ่ง และวีดีโอ )
เมื่อต้องประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องให้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทางศูนย์กิจกรรม ฯ จึงนำเสนอรูปแบบการคิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สะดวกในการวางแผนในเบื้องต้น ทั้งนี้ " ค่าใช้จ่าย " อาจจะมีการเปลี่่ยนแปลงไปตามรูปแบบกิจกรรม สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วม เนื้อหากระบวนการ และอื่น ๆ
 • สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายพึ่งประเมินในเบื้องต้นได้ ... ( Cick )
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.