ข้อมูลท่องเที่ยว และชมวิถีชีวิตของชุมชนต่าง ๆ
 
 
 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ภาคตะวันออก : ตราด / นครนายก / สระแก้ว
.................................................................................................................
ตราด
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะช้าง ต.เกาะช้าง กิ่ง อ.เกาะช้าง
 • ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง
 • ชิมผลไม่จากสวน บนเกาะ ชื่นชมบรรยากาศหาดทรายและทะเล
 • เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พร้อมชมต้นสีระมัน อายุกว่า 200 ปี
 • แวะซื้อของฝากจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะช้าง ทั้งของสดของแห้ง
  สำนักงานเกษตร กิ่ง อ.เกาะช้าง 0-3958-6180
  ท่องเที่ยวเชิงเกษตรห้วงน้ำขาว ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง
 
 • ชมการเลี้ยงปูนิ่ม และเทคนิคการเก็บรักษากระดองปูไม่ให้แข็ง
 • ชมลานปูใบ้ สนุกกับการจับปูใบ และเก็บหอยนานาชนิดเมื่อยามน้ำลง
 • เดินเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ชมหิ่งห้อย
 • นั่งเรือศึกษาชายทะเล ตกปลาทะเล ( ต.ค.- พ.ค.)
 • ชม/ชิม ไม้ผลนานาชนิดถึงสวน เช่นสละ เงาะ มังคุด ( เม.ย. - ก.ค. )
 • โครงกระดูกวาฬที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในจังหวัดตราด
 • การแปรรูปปูแสมสามรส เงาะอบแห้งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปร็ดใน
  ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0-9542-8925 , 0-1704-1407
  สำนักงานเกษตร อ.เมือง 0-3951-2322
 
.................................................................................................................
นครนายก
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่าด่านโฮมสเตย์ ต.หินตั้ง อ.เมือง
 • ดูนก ตกปลา นวดแผนไทย (แบบราชสำนัก)
 • ขี่จักรยานชมสวนผลไม้ ต้นไม้แฟนซี ผลไม้รูปทรงแปลก รับความรู้การขยายพันธุ์ผลไม้
 • การแกะสลักเหง้าไม้ไผ่พร้อมรับสอน
 • ชมทัศนียภาพโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • พักค้างโฮมสเตย์ ( พักค้าง 100 บาท/คน/คืน)
  ศูนย์บริการท่องเที่ยว ฯ คุณประดิษฐ์ 0-3738-5015 , 0-1804-4503
  ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง
 
 • เลือกชมและเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะยงชิด มะปรางหวานพร้อมขี่จักรยานชมสวน ชื่นชมธรรมชาติ เล่นน้ำ ล่องแก่ง กางเต็นท์พักแรม
  ศูนย์ท่องเที่ยวการเกษตร สาริกา 0-3732-8411 , 0-1375-0025
  ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาพระ ต.เขาพระ อ.เมือง
 
 • ชมการชมสวนดอกดาหลา ที่งดงามด้วยเสียงเพลง
 • ชม และศึกษาพันธุ์เรียนที่หายากกว่า 50 สายพันธุ์
 • พักค้างโฮมสเตย์
  สวนวังทิพย์ 0-1929-3131 สวนทุเรียนไทย 0-3738-6234
  ท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์ไม้ดอก-ไม้ประดับ คลอง 15 อ.องครักษ์
 
 • ชม ซื้อ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ในราคาถูฏ
 • ชมการสาธิตการทำไม้ถัก การจัดสวนถาด
  สำนักงานเกษตรองครักษ์ 0-3739-1295
 
.................................................................................................................
สระแก้ว
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์
 • ชมสวนรุกขชาติภูเขาที่สวยงามและฝูงลิง
 • ชมถ้ำหินงอกหินย้อย ถ้ำค้างคาว และค้างคาวนับล้านตัว
 • ชมสวนน้ำเขาฉกรรจ์และโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก จากทั่วประเทศ
 • ชมและเลือกซื้องานฝีมือเลื่องชื่อ ฝ้ายทอมือที่งดงาม แกะสลักไม้ไผ่และเครื่องจักสานนานาชนิด
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทร 0-1806-5153 สนง.เกษตร 0-3725-8041
 
   
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.