ข้อมูลท่องเที่ยว และชมวิถีชีวิตของชุมชนต่าง ๆ
 
 
 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ภาคเหนือ : กำแพงเพชร / เชียงราย / ตาก
.................................................................................................................
กำแพงเพชร

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโกสัมพีนคร ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร

 • การผลิตลำไยคุณภาพปลอดสารพิษ โดยใช้วิธีผลิตแบบวิธี "ช่อมะไฟ"
 • ชมสวนกล้วยไข่ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพดี
 • การเพาะเห็ดเชิงการค้า จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • "ชัยรัมภา" สวนองุ่นไร้เมล็ดที่ให้ผลผลิตทั้งปี
 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร โทร. 0-6590-1173 , 0-1475-5205
 
สำนักงานเกษตร อ.โกสัมพีนคร โทร. 0-5574-0924
.................................................................................................................
เชียงราย
ท่องเที่ยวเกษตรดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง
 • ชิมชารสเลิศ"อู่หลงก้านอ่อน" พร้อมชมขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย
 • ขี่ม้าเก็บชา ชมธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิต 6 ชนเผ่า
 • สัมผัสความงาม ซากุระบาน ยามหน้าหนาว
 • พักค้างโฮมสเตย์
 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร โทร. 0-1883-4875
 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแม่จัน ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน
 
 • ชมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามบนดอยสูง ไร่สับปะรด เกษตรอินทรีย์
 • การเพาะเห็ดหอม การแปรรูปถั่วเน่าแผ่น
 • เที่ยวถ้ำอาชาทอง ต้นตำนาน "พระขี่ม้าบิณฑบาต"
 
สำนักงานเกษตร อ.แม่จัน โทร. 0-5377-1654
 
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ต.ปอ อ.เทิง โทร. 0-5391-8555 , 0-5376-7066
 
 • สัมผัสทะเลหมอก ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชี้ฟ้า และทุ่งทิวลิปที่รายล้อมด้วยปุยเมฆสุดสายตา
 • การปลูกพืชเมืองหนาวระบบหมุนเวียน เที่ยวงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน
 
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยตุง ต.ห้วยไร่ อ.แม่ฟ้าหลวง โทร. 0-5376-3333
 
 • ชิม กาแฟอาราบิก้า รสเลิศ พร้อมชมเรือนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แปลงทดสอบไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์พืชพื้นบ้าน
 
ูศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า โทร. 0-5367-8201-2
 
 • การผลิตพืชผักและไม้ผลพืชเมืองหนาวแบบครบวงจร
 
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย โทร. 0-5391-8598
 
 • เรียนรู้กรรมวิธีผลิตและแปรรูป ชา กาแฟอาราบิก้า และพืชเมืองหนาว
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงเชียงราย โทร. 0-5367-8202
.................................................................................................................
ตาก

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ช่องแคบ อ.พบพระ

 • "สวนเทพพิทักษ์" แหล่งปลูกทับทิมใหญ่ที่สุดในเอเชีย สวนกุหลาบไร้หนาม
 • ขบวนการผลิตข้าวกล้องพลังน้ำ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • เพลิดเพลินกับน้ำตก "ทีลอซู"
 • "บ่อน้ำผุด" ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เหนือการคาดหมาย
 • พักค้างโฮมสเตย์
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โทร. 0-5552-0256 , 0-5552-0111
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
   
 
 
 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.