ข้อมูลท่องเที่ยว และชมวิถีชีวิตของชุมชนต่าง ๆ
 
 
 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ภาคใต้ : กระบี่ / นครศรีธรรมราช / พังงา / ยะลา / ภูเก็ต
.................................................................................................................
กระบี่

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง

 • ไร่สับปะรด การสาธิตการทำกระดาษใยสับปะรด
 • ทำผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก ดอกไม้ยางพารา ทดลองทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
 • ทำข้าวซ้อมมือ ขนมพื้นบ้าน
 • การกรีดยาง ทำยางแผ่น
 • พักค้างบ้านสวยในสวน
 

ไร่สับปะรด โทร. 0-7563-7327 , 0-7564-4316 ผ้ามัดย้อม โทร. 0-7563-7327 ผ้าบาติก โทร. 0-9592-2536 ข้าวซ้อมมือ โทร. 0-7564-4333 ศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านนาตีน โทร 0-7563-7390

 
ท่องเที่ยวการเกษตรหมู่บ้านโล๊ะดุหยง(เกาะลันตา) ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา
 
 • เรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งและวิถีชีวิตชาวไทยใหม่บนเกาะ ชมการทำกะปิจากกุ้งเคย การกรีดยาง เลี้ยงไก่ชน การเลี้ยงปูเนื้อ
 • พักโฮมสเตย์ในแปลงเกษตรผสมผสาน
  สำนักงานอำเภอเกาะลันตา โทร. 0-7569-7119
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ต.เขาคราม อ.เมือง โทร. 0-7561-2913
 
 • ชมรองเท้านารี เหลืองกระบี่ แปลงหน้าวัวกว่า 76 สายพันธุ์ โรงเรือนอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง แปลงพันธุ์ผักพื้นบ้าน สมุนไพรพันธุ์ไม้ผล แปลงปลูกผักไร้ดิน
   
.................................................................................................................
นครศรีธรรมราช
ท่องเที่ยวการเกษตรช้างกลาง ต.ช้างกลาง กิ่งอ.ช้างกลาง
 • แปลงผักปลอดสารพิษ สวนมังคุด 100 ปี ชุมชนคนรักเห็ด แปลงหน้าวัวและดอกไม้ กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง ฟาร์มนกยูง
 • อิ่มอร่อยกับอาหารสมุนไพรกับอาหารเรือนผักกูด
 • ทัศนียภาพยอดเขาเหมน
 • พักค้างบ้านพักรถไฟ บ้านพักทรงเกวียน
 
ชมรมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง โทร. 0-7548-6616 , 0-7536-4496
 
สำนักงานเกษตรกิ่ง อ.ช้างกลาง โทร. 0-7548-6108
.................................................................................................................
พังงา

ท่องเที่ยวการเกษตรบ้านบางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมือง

 
 • วิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่งบ้านบางพัฒน์ ลงเรือหัวโทง วางลอบปู
 • เพลิดเพลินกับการตกปลาทราย หรือจะตกปลายามค่ำคืน ดูปูเปี้ยว
 • พายเรือคายัคชมป่าชายเลน นั่งเรือเก็บหอยตาแดง หอยจุ๊บแจง
 • พักค้างคืนที่โฮมสเตย์บ้านบางพัฒน์
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา โทร. 0-7641-1983 , 0-7649-6500
   
.................................................................................................................
ยะลา
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนดอกไม้เมืองหนาวและสวนส้มโชกุน อ.เบตง
 
 • สวนส้มโชกุน สวนดอกไม้เมืองหนาว การปลูกผักน้ำ การเลี้ยงไก่เบตง การเลี้ยงจระเข้
 • อุโมงค์เบตงตำนานแห่งนักรบ บ่อน้ำร้อน
 
ศูนย์ท่องเที่ยวทางเกษตรจังหวัดยะลา โทร. 0-7321-6610
 
สำนักงานเกษตร อ.เบตง โทร. 0-7323-1370
 
.................................................................................................................
ภูเก็ต
ท่องเที่ยวการเกษตรบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง
 
 • พายเรือคายัคชมวิถีชีวิตชาวประมง เลี้ยงปลาในกระชัง ชมป่าชายเลนที่สมบูรณ์
 • เรียนรู้พันธุ์ไม้หายากเทือกเขาตะนาวศรี
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองผักพื้นบ้าน
 • เที่ยวสวนผลไม้ตามฤดูกาล สวนสมุนไพร
 • การเลี้ยงแพะ
 • สาธิตการกรีดยาง
 • พักผ่อนบนเกาะแก้ว เกาะมะพร้าว กางเต้นท์บนเกาะนาคา
  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบางโรง โทร. 0-726-0351
   
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.