ข้อมูลท่องเที่ยว และชมวิถีชีวิตของชุมชนต่าง ๆ
 
 
 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ภาคตะวันตก : สุพรรณบุรี / ราชบุรี / สมุทรสาคร / กาญจนบุรี / ประจวบคีรีขันธ์
 
.................................................................................................................
สุพรรณบุรี
ท่องเที่ยวเชิงอุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช
 • อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ
 • ผักรูปทรงแปลกตา โรงเรือนปลูกพืชระบบระเหยน้ำ
 • อุโมงค์ปลา อุทยานนก
  ศูนย์บริการอุทยานพืชผัก ฯ 0-3548-1249, 0-3543-9523
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด 0-3543-9208
 
.................................................................................................................
ราชบุรี
ท่องเที่ยวการเกษตรดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก
 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก การค้าขายพืชผักผลไม้
 • การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว เที่ยวสวนส้มตรา ละมุด องุ่น
 • ไร่ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง ปลาสวยงาม
  สำนักงานเกษตร อ.ดำเนินสะดวก 0-3225-4391
  ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง
 
 • ชมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ แปลงข้าวไร่
 • การทอผ้าพื้นเมือง
 • ชมต้นผึ้ง 2 ต้นสุดท้าย
  สำนักงานเกษตรสวนผึ้ง 0-3239-5019
 
.................................................................................................................
สมุทรสาคร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหฒุ่บ้านประมงพันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
 • ชมโลมาปากขวด โลมาอิระวดี ฉลามลายจุด และนกนานาชนิด
 • การเลี้ยงกุ้งรวมกับการเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่
 • แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเล
  ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0-3447-8104
  สำนักงานเกษตร อ.เมือง 0-3441-2110
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรสมุทรสาคร 0-2429-1299
 
 • ชมสวนกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ การเพาะเห็ด การปลูกพืชไร้ดิน
 
.................................................................................................................
กาญจนบุรี
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านไม้ประดับ อ.บ่อพลอย
 • ไร่ 111 แหล่งผลิตพืชไร่และไม้ผลนานาชนิด
 • เที่ยวไร่คุณมน ชิมน้ำนมข้าวโพด การแปรรูปผลิตภัณฑ์
 • ซาฟารีปาร์ค
 • ซื้อหัตถกรรมหลากหลาย ทานอาหารมังสวิรัติ
  สำนักงานเกษตรบ่อพลอย 0-3462-8514
  ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงกาญจนบุรี อ.สังขละบุรี 0-3459-5409
 
 • ชมแปลงผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาว และการสาธิตการขยายพันธุ์พืช
 
.................................................................................................................
ประจวบคีรีขันธ์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านฝั่งท่า อ.ปราณบุรี
 • ล่องเรือตามรอยประวัติศาสตร์ ชมสะพานข้ามทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 • ชมและชิมผลไม้จากสวนเกษตรปลอดสารพิษ
 • แหล่งกำเนิดสับปะรดแปลงแรกของประเทศไทย การทำกระดาาจากใบสับปะรด
 • ลิ้มรสข้าวแช่สูตรโบราณ
 • พักค้าง โฮมสเตย์บ้านสวนริมแม่น้ำปราณ
  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0-3262-3003
  สำนักงานเกษตรจังหวัด 0-3261-1235
   
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.