ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
วัวแดง ( Banteng )
การกระจายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย ของวัวแดง
ชื่อไทย
วัวแดง
ชื่อสามัญ
Banteng
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bos javanicus d' Alton, 1823
ขนาด
ความยาวลำตัวและหัว 190 - 225 cm
ความยาวหาง 65 - 70 cm
น้ำหนัก
600 -800 kg

ลักษณะ

วัวแดงมีลักษณะคล้ายวัวบ้าน แต่มีขนาดใหญ่กว่า รูปร่างปราดเปรียวกว่า มีผิวหนังย่นใต้คอ เรียกว่า "พืม" ขนลำตัวมีสีน้ำตาลแดง ลักษณะเด่นคือมีขนสีขาวเป็นวงรอบตา รอบปาก รอบจมูก และวงก้นขาทั้ง 4 ข้าง มีสรขาวคล้ายถุงเท้า วัวแดงตัวผู้มีสีคล้ำเข้มบริเวณไหล่และลำคอ ตัวผู้มีอายุมาก ๆ บางตัวอาจมีสีน้ำตาลดำ วัวแดงตัวเมียมีวงเขาแคบ กว่าวงเขาตัวผู้ ขนาดของวัวแดงตัวเมียเล็กกว่าวัวแดงตัวผู้

การกระจายพันธุ์

มีการกระจายพันธุ์ใน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เกาะชวา และเกาะบอร์เนียว

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

วัวแดงมักอาศัยในป่าโปร่งไม่รกทึบ ชอบวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากทุ่งหญ้า ป่าเบจพรรณ หรือป่าเต็งรัง อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง สมาชิกในฝูงประกอบด้วยตัวเมียและลูกเล็ก ๆ ตัวเมียที่มีอายุมากที่สุดเป็นผู้นำฝูงออกหากิน ตัวผู้ที่แข็งแรงทำหน้าที่จ่าฝูง ในช่วงฤดูฝน วัวแดงเดินทางหากินวันละประมาณ 10 - 15 กิโลเมตร และจะกินอาหารเร็วมาก โดยจะเก็บไว้ในกระเพาะพักก่อน เมื่อหยุดพักผ่อนก็จะสำรอกอาหารออกมาเคี้ยวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมการกินนี้เรียกว่า "เคี้ยวเอื้อง" ในกรณีมีศัตรู เช่น เสือโคร่ง หมาไน เข้ามาใกล้ ๆ จะตกใจและวิ่งหนีอย่างรวดเร็ว ใช้ประสาทรับกลิ่นเป็นหลัก

สถานภาพ

IUCN (2000) : Endangered

 

ข้อมูลจาก : Wildlife in Thailand's Transborder Trade

 

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.