ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
หมีขอ / บินตุรง ( Binturong )
การกระจายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย ของหมีขอ
ชื่อไทย
หมีขอ , บินตุรง
ชื่อสามัญ
Binturong
ชื่อวิทยาศาสตร์
Arctictis binturong Raffles , 1821
ขนาด
ความยาวลำตัวและหัว 61 – 96.5 cm
ความยาวหาง 50 – 84 cm
น้ำหนัก
9 – 20 kg

ลักษณะ
เป็นสัตว์ในกลุ่มชะมดและอีเห็นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด หน้าตาคล้ายหมี ขนยาวสีดำหยาบ หางยาวเป็นพวงคล้ายกระรอกทำให้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หมีกระรอก หางสามารถยึดเกี่ยวกับต้นไม้ได้ หูกลม ขนหลังหูค่อนข้างยาว บางตัวมีขนสีขาวที่หน้า ขนที่หัวสีเทา ขนตามลำตัวสีดำ ค่อนข้างยาวและหยาบ นิ้วสั้นโค้ง ตัวเมียมีนม 2 คู่

การกระจายพันธุ์
มีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ภูฐาน อินเดีย และพม่า

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
มักพบในป่าดิบอาศัยตามลำพัง หากินในเวลากลางคืน บางครั้งจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ในตอนกลางวันจะอาศัยหลับนอนในโพรงไม้ หางที่ยาวของหมีชนิดนี้สามารถเกาะเกี่ยวจับกิ่งไม้ เพื่อการเดินทางระหว่างต้นไม้ อาหารของหมีขอมักจะเป็นผลไม้และสัตว์เลื้อยคลาน สามารถปีนขึ้นต้นไม้ได้ดี และว่ายน้ำได้ ผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ออกลูกครั้งละ 1 – 3 ตัว ระยะเวลาในการอุ้มท้อง นาน 92 วัน ลูกบินตุรงที่เกิดใหม่จะยังสามารถใช้หางในการเกาะยึดกิ่งไม้ได้ นอกจากนั้น บินตุรงจะมีการสร้างฮอร์โมนจาก Perineal grand เพื่อทำเครื่องหมายแสดงอาณาเขตของตน

สถานภาพ
CITES (1991) : Appendix III

 

ข้อมูลจาก : Wildlife in Thailand's Transborder Trade

 

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.