ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
เก้ง / อีเก้ง  ( Comon muntja )
การกระจายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย ของเก้ง
ชื่อไทย
เก้ง หรือ อีเก้ง
ชื่อสามัญ
Common muntjac
ชื่อวิทยาศาสตร์
Muntiacus muntjak Zimmermann, 1780
ขนาด
ความยาวลำตัวและหัว 90 - 105 cm
ความยาวหาง 17 - 19 cm
ความสูงจากพื้นดินถึงหัวไหล -
น้ำหนัก
20 - 28 kg

ลักษณะ

เก้งมีลักษณะรูปร่างคล้ายกวาง แต่ตัวเล็กกว่า ขนลำตัวสั้น นุ่ม มีหลากหลายตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม บริเวณหลังสีเข้ม ใต้ท้องสีอ่อน สีขนจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เช่น ในช่วงฤดูร้อนสีขนจะซีดอ่อนกว่าในฤดูหนาว หน้าและขาสีน้ำตาล มีขนสีดำพาดยาวจรดเขาแต่ละข้าง ขนบริเวณขาสีขาว ขนตั้งแต่บริเวณหลังหูไปจนถึงสันคอมีสีดำเป็นแนวยาวเรื่อยลงมาถึงจมูก ใต้ตามีต่อมน้ำตาเป็นทางยาวทั้งในตัวผู้และตัวเมีย เก้งตัวผู้มีเขาสั้น ๆ ยื่นออกมาจากหน้าผาก และมีเขี้ยวงอกยาวออกมาจากริมฝีปาก

การกระจายพันธุ์

ไทย ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

เก้งสามารถปรับตัวให้อาศัยในป่าที่หลากหลาย เช่นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา เก้งมักอาศัยอยู่อย่างโดดเดียว ยกเว้นช่วงฤดูผสมพันธุ์ หรือมีลูกอ่อนที่จะอยู่ด้วยกันเป็นคู่ปกติออกหากินในเวลากลางวัน เวลากินอาหารมักจะรีบกัดและกลืนอาหารเข้าไปด้วยความรวดเร็ว เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาหารที่กลืนเข้าไปจะถูกเก็บไว้ในกระเพาะพัก เมื่ออยู่บริเวณที่ปลอดภัย เก้งจะขยอกอาหารออกมาเคี้ยวให้ละเอียด เหลือส่วนที่เคี้ยวไม่ได้จะคายส่วนนั้นออกมาทิ้งไว้ตามพื้นดิน เวลาตกใจจะร้อง เอิ้บ เอิ้บ แล้ววิ่งหนีไป ใช้จมูกเป็นประสาทสัมผัสหลัก เก้งผสมพันธุ์ได้ตลอดปี โดยส่วนใหญ่จะผสมในช่วงเดือนกันยา ถึงพฤษภาคม ใช้เวลาตั้งท้องประมาณ 6 เดือน ลูกเก้งจะถูกทิ้งไว้ในป่ารกเวลาที่แม่ไปหาอาหาร ในฤดูผสมพันธุ์ เก้งตัวผู้จะต่อสู้กันเพื่อแย้งตัวเมีย ผสมพันธุ์แล้วจะพลัดขนทิ้ง

สถานภาพ

IUCN (1996) : LR/nt , CITES (1995) : Appendix II

 

ข้อมูลจาก : Wildlife in Thailand's Transborder Trade

 

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.