ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
ลิงลม / นางอาย  ( Common Slow Loris )
การกระจายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย ของลิงลม หรือนางอาย
ชื่อไทย
ลิงลม หรือนางอาย
ชื่อสามัญ
Common slow loris
ชื่อวิทยาศาสตร์
Nycticebus coucang Boddaert, 1785
ขนาด
ความยาวลำตัว และหัว 30 – 38 cm
ความยาวหาง 1 – 2 cm
น้ำหนัก
1 – 2 kg

ลักษณะ

เป็นสัตว์ในกลุ่มลิงที่มีขนาดเล็ก รูปร่างอ้วนคล้ายตุ๊กตา ขนตามตัวสีอ่อนหม่นๆ ดวงตากลมโต หูสั้นเล็ก สีขนแต่ละตัวแตกต่างกัน มีขนสีน้ำตาลแดงเป็นแถบยาวจากหัวถึงสันหลัง สีขนที่สันหลังนี้บางตัวจะมีสีน้ำตาลเข้ม บางตัวสีดำ แขนขาของลิงลมค่อนข้างสั้น นิ้วเท้านิ้วที่สองจะมีเล็บยาวงุ้ม หางสั้นมากจน เหมือนไม่มีหาง บางตัวมีสีเทา

การกระจายพันธุ์

พบทั่วไปในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย เกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบอร์เนียว และ มินดาเนา

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

ลิงลมเป็นสัตว์กลุ่ม primate ที่พบในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่าไผ่ อาศัยอยู่ตามเรือนยอดไม้ ลงพื้นไม่บ่อยนัก นอนหลับพักผ่อนตามโพรงไม้ยอดไม้หนาทึบในเวลากลางวัน ลิงลมตัวผู้เป็นสัตว์ที่ห่วงถิ่นที่อยู่อาศัย โดยจะกินน้ำปริมาณมากๆ แล้วปัสสาวะรดตามต้นไม้ เป็นการประกาศให้ลิงลมตัวอื่นรู้อาณาเขต อาหารของลิงลมประกอบด้วยผลไม้ หอยขนาดใหญ่ แมลง ไข่นก สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ปกติลิงลมจะเคลื่อนไหวช้ามาก แต่สามารถปรับความเร็วให้จับแมลงได้ สำหรับสัตว์ขนาดเล็กจะใช้วิธีกลืนกินทั้งตัว ขณะมีลมพัดแรง ลิงลมจะเคลื่อนไหวได้เร็วมาก จึงถูกเรียกว่า “ลิงลม” สามารถเดินสองขาบนกิ่งไม้ได้ และเมื่อตกใจจะซุกหน้าลงในวงแขนจึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “นางอาย” ลิงลมมีความสามารถในการใช้เสียงที่แตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆ ลิงลมตัวเมียมีระยะเวลาการให้นมลูก 193 วัน
ในอดีตชาวสิงหลในประเทศอินเดียและศรีลังกาใช้น้ำมันจากตาของลิงลม ในการทำเสน่ห์ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด

สถานภาพ
IUCN (1996) : LR/Ic
CITES (1997) : Appendix II

 

ข้อมูลจาก : Wildlife in Thailand's Transborder Trade

 

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.