ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
ค้างแว่นถิ่นใต้  ( Dusky langu )
การกระจายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย ของค่างแว่นถิ่นใต้
ชื่อไทย
ค่างแว่นถิ่นใต้
ชื่อสามัญ
Dusky langur หรือ Spectacled langur
ชื่อวิทยาศาสตร์
Semnopithecus obscurus Reid,1837
ขนาด
ความยาวลำตัวและหัว 47 - 56.2 cm
ความยาวหาง 66.5 - 77.4 cm
น้ำหนัก
6 -9 kg

ลักษณะ

ลักษณะเด่นคือ มีวงสีขาวรอบดวงตา ขาและหางมีสีอ่อนกว่าส่วนหลัง ค่างแว่นถิ่นใต้ มีความหลากหลายของสีขนมาก โดยขึ้นกับฤดูกาลและตัวของค่างเอง ส่วนบนจะมีสีเข้มเทาและน้ำตาล ขาและหางสีอ่อนกว่าส่วนอื่น สีขนที่หลังมีสีอ่อนกว่าส่วนข้าง ผิวหนังใต้ขนเป็นสีเทาเข้ม ส่วนวงแหวนสีขาวรอบดวงตาจะเด่นชัดกว่าค่างชนิดอื่น ค่างแว่นที่อายุน้อยจะมีสีขนสีเหลืองทอง

การกระจายพันธุ์

ค่างแว่นถิ่นใต้พบได้บริเวณตั้งแต่ภาคใต้ของไทย ถึงประเทศมาเลเซียรวมทั้งประเทสไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

ค่างแว่นถิ่นใต้พบได้ทั่วไปในพื้นที่หลายแบบตั้งแต่ภูเขาสูงจนถึงป่าริมชายฝั่ง และเกาะ ชอบอาศัยในป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ อาหารที่ค่างแว่นชอบคือใบไม้และยอดอ่อนโดยจะกินมากถึงประมาณ 2 กิโลกรัม ต่อวัน นอกจากนี้อาจกินแมลงเป็นอาหารในบางครั้ง ค่างชนิดนี้ไม่ชินกับมนุษย์ ขี้อาย และมักหนีเมื่อถูกมนุษย์รบกวน ค่างที่มีอายุมากกว่าจะนอนบนกิ่งไม้เพื่อระวังอันตราย โดยทั่วไปค่างแว่น จะส่งเสียงได้หลากหลาย มีระบบการส่งเสียงค่อนข้างซับซ้อน ค่างเพศเมียมีระยะการเป็นสัดนาน 3 อาทิตย์ และออกลูกในช่วงเดือนมกราคมถึงและมีนาคม มีระยะเวลาในการให้นม ประมาณ 140 - 150 วัน

สถานภาพ

IUCN (1996) : LR /nt

CITES (1997) : Appendix II

 

ข้อมูลจาก : Wildlife in Thailand's Transborder Trade

 

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.