ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
ละอง ละมั่ง ( Indo-Chinese Eld's deer )
การกระจายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย ของละองละมั่ง ชื่อไทย ละอง / ละมั่ง
ชื่อสามัญ
Indo-Chinese Eld's deer
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cervus eldii siamensis Lydekker, 1915
ขนาด
ความยาวลำตัวและหัว 150 -180 cm
ความยาวหาง 22 - 25 cm
ความสูงจากพื้นดินถึงหัวไหล -
น้ำหนัก
95 - 150 kg

ลักษณะ

ละองมีขนหยาบ และยาวสีน้ำตาลแดงในฤดูหนาว ส่วนในฤดูร้อนจะมีขนสีอ่อนลง และสั้นกว่า ละองมีอายุน้อย มีขนยาว หนาบริเวณแผงคอ ลูกละองจะมีจุดขาวกระจายรอบตัว ซึ่งจะลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น หู ตา และคางของละองมีสีขาว ส่วนหัวมีเขายาวแผ่กิ่งก้าน

การกระจายพันธุ์

พบกระจายพันธุ์ใน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

ละองอาศัยในพื้นที่หลากหลายตั้งแต่ป่าพรุ ป่าแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง แต่มักพบในบริเวณป่าที่โล่ง และโปร่ง เนื่องจากละองมีเขาขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะเกาะเกี่ยวกับกิ่งไม้ได้หากอยู่ในป่าที่รกมาก บางครั้งอาจพบละองนอนเกลือกปลักโคลน ปัญหาสำคัญของละองที่ทำให้จำนวนลดลงอย่างมากคือ การถูกล่า และที่อยู่อาศัยถูกทำลาย ในอดีตละองมักอยู่อาศัยรวมกันเป็นฝูง จำนวนมากกว่า 50 ตัว ในช่วงแดดร้อนในกลางวันมักจะหาที่หลบใต้ร่มไม้ อาหารที่ชอบคือ ผลไม้ป่า ฤดูผสมพันธุ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ถึงเมษายน ระยะเวลาอุ้มท้อง 8 เดือน

สถานภาพ

IUCN (1996) : Vulnerable , CITES (1995) : Appendix I

 

ข้อมูลจาก : Wildlife in Thailand's Transborder Trade

 

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.