ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
กวางป่า ( Sambar deer )
การกระจายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย ของกวางป่า
ชื่อไทย
กวางป่า
ชื่อสามัญ
Sambar deer
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cervus unicolor Kerr, 1792
ขนาด
ความยาวลำตัวและหัว 180 -200 cm
ความยาวหาง 25 - 28 cm
ความสูงจากพื้นดินถึงหัวไหล -
น้ำหนัก
185 - 260 kg

ลักษณะ

กวางป่าเป็นกวางขนาดใหญ่ มีเขาเฉพาะตัวผู้ ปกติมีข้างละ 3 กิ่ง ขนหยาบและยาวสีน้ำตาลเข้มและจะเข้มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นและในฤดูหนาว สีขนของกวางป่าจะซีดจางกว่าปกติ ลูกกวางที่เกิดใหม่ขนสีน้ำตาลอ่อนมีจุดขาวจาง ๆ ตามลำตัว และจะจางลงเมื่อมีอายุมากขึ้น กวางที่มีอายุมากขึ้นจะมีขนคอยาว เป็นแผงคล้ายขนม้า กวางตัวผู้มีเขาที่อวบใหญ่สวยงาม แผ่กิ่งก้าน หน้าผากแคบ ลูกกวางมีเขา 1 คู่ เมื่ออายุครบ 2 ปี แต่ไม่มีกิ่งก้านสาขา เมื่ออายุ 3 ปี จึงจะมีเขาคู่ที่สองเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นเขาที่มี 2 ง่าม และจะแผ่กิ่งก้านมากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น ปกติกวางป่ามักมีเรื้อน กวางซึ่งเป็นแผลถลอกกลม ๆ ขนาดไม่ใหญ่นักใต้ลำคอ

การกระจายพันธุ์

มีการกระจายพันธุ์ที่กว้างขวาง พบในอินเดีย ศรีลังกา ภาคใต้ของเนปาล ภูฐาน บังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา จีน มาเลเซีย เวียดนาม เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา เกาะปาลาวัน เกาะชวา ไต้หวัน และ เกาะบอร์เนียว

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

มีลักษณะเหมือนกวางทั่วไป อยู่ในพื้นที่หลากหลาย ทั้งป่าทึบและป่าโปร่ง รวมพื้นที่เกษตรกรรม ชอบกินหญ้าและมักจะกินอาหารในป่าทุติยภูมิ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างดี ทำให้มีการกระจายพันธุ์ที่กว้างขวาง กวางป่ามักอยู่ตามลำพัง ออกหากินเวลากลางคืน และนอนหลับพักผ่อนตามป่ารกชัฏในเวลากลางวัน กวางป่าว่ายน้ำเก่งมากเวลาหนีศัตรู ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นหมาไน กวางมักจะวิ่งหนีลงไปในน้ำลึกเนื่องจากหมาไนเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำไม่เก่ง กวางตัวผู้จะผลัดเขาปีละครั้ง ในช่วงมีนาหรือเมาา หลังจากนั้นเขาอ่อนจะค่อย ๆ งอกยาวขึ้นมาแทน

สถานภาพ

-

 

ข้อมูลจาก : Wildlife in Thailand's Transborder Trade

 

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.