ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
เลียงผา ( Serow )
การกระจายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย ของเลียงผา
ชื่อไทย
เลียงผา
ชื่อสามัญ
Serow
ชื่อวิทยาศาสตร์
Naemorhedus sumatraensis Bechstien,1799
ขนาด
ความยาวลำตัวและหัว 140 - 155 cm
ความยาวหาง 115 – 160 cm
น้ำหนัก
85 – 145 kg

ลักษณะ
เลียงผามีลำตัวสั้น ขายาว เขาเหมือนแพะ ขนสั้นเล็กแต่หยาบ ขนบริเวณลำตัวด้านบนสีดำหรือเทา ส่วนใต้ลำตัวสีอ่อน ขาใต้เขามีสีหลากหลาย ตั้งแต่สีดำถึงสีเทา มีแผงคอด้านล่างจนถึงไหล่หลายสี ริมฝีปากสีขาว หูยาว แคบและชี้ตรง สีเข้ม หูด้านในขาวเขาของตัวเมียมีขนาดสั้นกว่า ซึ่งขนาดของเขาจะขึ้นอยู่กับเพศ

การกระจายพันธุ์
มีการกระจายพันธุ์ในแคว้นแคชเมียร์ แคว้นอัสสัมและภาคเหนือของอินเดีย สิกขิม ภูฐาน ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเกาะสุมาตรา

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
เลียงผาอาศัยในป่าใกล้เคียงกับเทือกเขาหินปูน และหน้าผาที่มีต้นไม้พุ่มเตี้ย เลียงผามักทำเครื่องไม้ ระหว่างทางได้เด่นชัด เลียงผามีเท้าทั้งสี่ที่ปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิตบริเวณหน้าผา จึงสามารถปีนหน้าผาได้ เลียงผามักจะอาศัยพุ่มไม้หลบศัตรู ตอนกลางวันจะหลบนอนในป่าเปิดหรือพุ่มไม้เตี้ย มักจะหาอาหารในเวลากลางวันและเช้าตรู่ เลียงผากินพืชเช่นใบไม้และยอดไม้ หากินโดยลำพัง พื้นที่หากินมักจะเป็นพื้นที่เดิม ๆ มีระบบการดมกล่น การมองเห็น และการได้ยินที่มีประสิทธิภาพดี เมื่อเห็นศัตรูเลียงผาจะยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจะกระโนหนีไปหลบในพุ่มไม้ มีเสียงร้องเตือนคล้ายกวางผา แต่ดังและทุ้มกวางเสียงกวางผา ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ช่วงเวลาตั้งท้อง 7 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกเลียงผาจะอยู่กับแม่จนอายุ 1 ปี ชาวบ้านเชื่อว่าเลียงผาสามารถรักษาอาการเจ็บขาของตนเองได้ โดยการเลียบริเวณบาดแผล

สถานภาพ
IUCN (1996) : Endangered
CITES (1997) : Appendix I

 

ข้อมูลจาก : Wildlife in Thailand's Transborder Trade

 

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.