ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
 
หอยแปดเกล็ด / ลิ่นทะเล
ไฟลัม Mollusca
กลุ่มสัตว์ Polyplacophora
ลักษณะเด่น
  • ลำตัวแบนทรงไข่ มีเกล็ด 8 แผ่น เรียงซ้อนกันคลุมอยู่บนหลัง
  • เกล็ดสีน้ำตาลปนเทา แผ่นเนื้อรอบตัวสีเขียวปนดำ
  • รอบเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งมีตุ่มหนามขนาดเล็กจำนวนมากปกคลุม
  • ขนาด 1 - 1.5 เซนติเมตร
ชีวิต เรามักพบเห็นลิ่นทะเลเกาะติดอยู่ที่บริเวณโขดหิน หรืออาจจบลิ่นทะเลตัวเล็กได้ตามใต้ก้อนหินในแนวน้ำขึ้นน้ำลง มันเป็นสัตว์ที่ออกมาหากินในเวลากลางคืน โดนจะกินสาหร่ายและไลเคนที่ขึ้นตามหิน ในเวลากลางวันมันจะอยู่ตามซอกหิน หายใจด้วยเหงือกที่เรียงเป็นแถวยาวภายในช่องในลำตัว เมื่อเวลาน้ำขึ้นน้ำลงจะได้อากาศจากน้ำที่เป็บไว้ในช่องใต้ลำตัว เป็นสัตว์แยกเพศที่ผสมพันธุ์กันภายนอกลำตัว ไข่ที่ได้รับการผสมจะพัฒนาเป็นตัวอ่อนแล้วจะเกาะก้อนหินเจริญเป็นตัวเต็มวัยต่อไป
   
ที่มาข้อมูล คู่มือสัตว์และพืชชายหาด ( มูลนิธิโลกสีเขียว )

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.