ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
นกนางนวลธรรมดา ( Brown-headed gull )
นกกาบบัว ( Painted Stock )
นกกก / นกกาฮัง นกกระเรียน นกตีนเทียน ( Black-winged Stilt  )
       
         
         
         
         
         
         
       

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.