ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
นกนางนวลธรรมดา ( Brown-headed gull )
นกกาบบัว ( Painted Stock )
นกกก / นกกาฮัง นกกระเรียน นกตีนเทียน ( Black-winged Stilt  )
       
         
         
         
         
         
         
       

ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENAC)
7/368 เมืองทองธานี ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 , Tel. / Fax. : 02-980-4651 , 089-161-7933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2017 enac-club.com All rights reserved.