ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
 
มวนเพชฌฆาต ( Assassin Bugs )
มวนเพชฌฆาต ( Assassin Bugs )
ชื่ออังกฤษ Assassin bug
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sycanus collaris
วงศ์ Reduviidae
ลักษณะทั่วไป

มวนเพชรฌฆาต มีลักษณะเด่น คือ มีหัวแคบและยาว ส่วนท้ายของหัวแคบคล้ายคอ จงอยปาก มี 3 ปล้อง และ โค้งงอ สอดเข้าไปในร่องใต้แผ่นแข็งของอกปล้องแรก มีหนวดยาวแบบเส้นด้าย มี 4 ปล้อง ส่วนมากมีตาเดี่ยว โคนขาคู่หน้า (Femur) มักจะขยายใหญ่ ส่วนขอบของบริเวณกลางส่วนท้องกว้างออก ทำให้ส่วนปีกคลุมไม่มิดสามารถมองเห็นส่วนนี้ได้ง่าย ตัวอ่อนมี 1-5 ระยะ ลำตัวมีสีแดงหลังลายดำ ตัวเต็มวัยจะเปลี่ยนเป็นสีดำ มีสีเหลืองหรือสีแดงแต้ม ตัวยาวประมาณ 3 .. ลำตัว และ ท้องของเพศเมียจะใหญ่ ส่วนในเพศผู้ ลำตัวและท้องจะเล็ก ตัวอ่อนระยะที่ 3 ถึงตัวเต็มวัย จะมีพิษทำให้เราเจ็บปวดได้หากถูกมันต่อย

มวนเพชฌฆาต สามารถพบได้ทั่วไปตามป่าธรรมชาติ มักพบเกาะอยู่ตามพื้นหญ้า พุ่มไม้เตี้ย และมักพบพวกมันเกาะตามต้นติ้วและต้นแต้วในป่า พบชุกชุมในช่วงเดือนกันยายน- พฤศจิกายน และ เมษายน- มิถุนายน

มวนชนิดนี้ เป็นแมลงตัวห้ำ มีนิสัยดุร้าย โดยพวกมันดูดกินของเหลวภายในตัวเหยื่อเป็นอาหาร พวกมันสามารถกินอาหารได้หลายชนิด เช่น หนอนผีเสื้อกลางวัน หนอนผีเสื้อกลางคืน และ ตั๊กแตนในช่วงที่ลอกคราบใหม่ๆ

เมื่อตัวอ่อนเริ่มฟักออกมา ช่วง 2-3 วันแรก ตัวอ่อนยังไม่กินอาหาร มวนที่มีอายุน้อยมักอยู่และกินอาหารรวมกันเป็นกลุ่ม การเลี้ยงตัวอ่อนระยะที่ 1-2 นี้จะเลี้ยงด้วยหนอนที่ถูกทำให้ตายก่อน ส่วนการเลี้ยงมวนระยะที่ 3-5 จะให้อาหารเป็นตัวหนอนที่มีชีวิต เมื่อมวนเพชฌฆาต เริ่มแข็งแรงขึ้น มันจะสามารถกินแมลงทุกชนิดที่ปากของมันแทงเข้าไปได้

ลักษณะการกินอาหาร มวนจะยื่นจงอยปากออกแทงเหยื่อและปล่อยพิษใส่ เหยื่อจะตายและหลังจากนั้นจะดูดเหยื่อกินจนของเหลวในตัวแห้งและเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ ในกล่องเลี้ยงพบว่า ตัวเต็มวัย 1 ตัวสามารถฆ่าหนอนได้ มากกว่าวันละ 5 ตัว

   
ที่มาข้อมูล http://www.dnp.go.th/

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.