ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
 
ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย ( Orange Oakleaf  )
ผีเสื้อใบไม้เล็ก (Autumn Leaf)
ชื่อไทย ผีเสื้อใบไม้เล็ก
ชื่ออังกฤษ Autumn Leaf
ชื่อวิทยาศาสตร์ Doleschallia bisaltide
วงศ์ Nymphalidae
ลักษณะทั่วไป

ปีกคู่หน้าบริเวณมุมปลายปีกคู่หน้าเป็นมุมแหลม ปีกคู่หลังบริเวณมุมปลายปีกหลังยื่นยาว เมื่อเกาะหุบปีกจะคล้ายใบไม้แห้ง

ปีกบน : ตัวผู้มีพื้นปีกสีน้ำตาลแดง ปีกคู่หน้าบริเวณปลายปีกมีสีดำ และบนสีดำมีแถบสีน้ำตาลแดงพาดขวาง ตัวเมียมีสีพื้นปีกคู่หน้าออกไปทางสีน้ำตาลแดงพาดขวาง ตัวเมียมีสีพื้นปีกคู่หน้าออกไปทางสีน้พตาลอ่อนอมเหลือง

ปีกล่าง : พื้นปีกสีน้ำตาล แต่ละชนิดย่อยและแต่ละตัวมีสีอ่อน - เข้ม แตกต่างกัน โคนปีกทั้งสองมีจุดสีขาวประปราย ( บางตัวอาจไม่มี ) ปีกคู่หลังบริเวณใกล้ขอบปีกด้านล่างข้าง มีจุดวงกลมจาง ๆ สามจุดเรียงกัน

พฤติกรรม : หากินตามชายป่า

ถิ่นอาศัย : ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ

เขตกระจายพันธุ์ : ทุกภาค

ปีกล่าง ผีเสื้อใบไม้เล็ก (Autumn Leaf)
ที่มาข้อมูล Thailand Butterfly Guide ( เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ )

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.