ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
 
ผีเสื้อจ่าเส้นปีกดำ ( Black-veined Sergeant )
ผีเสื้อจ่าเส้นปีกดำ ( Black-veined Sergeant )
ชื่อไทย ผีเสื้อจ่าเส้นปีกดำ
ชื่ออังกฤษ Black-veined Sergean
ชื่อวิทยาศาสตร์ Athyma ranga ranga
วงศ์ Nymphalidae
ลักษณะทั่วไป

ปีกคู่หลังบริเวณขอบปีกด้านข้างหยักเป็นคลื่น ท้องด้านบนมีแถบสีขาวพาดขวางเป็นแนวเดียวกับแถบสีขาวบนแผ่นปีก แต่แถบไม่ชัดเจน

ปีกบน : พื้นปีกทั้งสองคู่สีดำ ปีกคู่หน้าบริเวณขอบปีกด้านหน้ามีสีเขียวขี้ม้าเหลือบวาว ปีกทั้งสองคู่บริเวณกลางปีกมีแต้มสีขางเรียงกัน แต่จะขาดเป็นช่วง ๆ ขอบปีกด้านข้างมีขลิบสีขาวระหว่างช่องเส้นปีก

ปีกล่าง : คล้ายปีกบน

พฤติกรรม : หากินตามชายป่า ขณะเกาะมักกางปีก

ถิ่นอาศัย : ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ

เขตกระจายพันธุ์ : ทุกภาค

ที่มาข้อมูล Thailand Butterfly Guide ( เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ )

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.