ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
 
มวนแดงฝ้าย ( Cotton Stainer Bug )
มวนแดงฝ้าย ( Cotton Stainer Bug )
ชื่ออังกฤษ Cotton Stainer Bug
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dysdercus cingulatus Fabricius
วงศ์ Pyrrhocoridae and Largidae
ลักษณะทั่วไป

เป็นมวนตัวค่อนข้างโต ตัวเต็มวัยมีลักษณะลำตัวยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร กว้าง 4.5 มิลลิเมตร หัวสีแดง ปีกแข็ง ส่วนหน้าสีส้ม มีจุดดำตรงกึ่งกลางข้างละจุด ส่วนปลายสีดำ ท้องสีแดงพาดขาว ตัวเต็มวัยจะวางไข่ไว้ตามผิวดินหรือเศษขยะ ไข่จะอยู่เป็นกลุ่ม ตัวอ่อนที่ฟักออกมาใหม่ ๆ จะมีสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีส้ม

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากสมอเมื่อสมอยังอ่อนทำให้สมอร่วง แคระแกร็นหรือแตกก่อนกำหนด และอาจจะนำเชื้อรามาสู่สมอฝ้ายที่ยังไม่แตกปุย ทำให้เส้นใยสกปรกและคุณภาพเส้นใยไม่ดี นอกจากนั้นยังกัดกินเมล็ดทำให้เมล็ดฝ้ายเสื่อมคุณภาพในด้านความงอก หรือถ้านำไปสกัดน้ำมันก็จะสูญเสียทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำมัน

   

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.