ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
 
มวนแดงนุ่น ( Kapok Bug )
มวนแดงนุ่น ( Kapok Bug )
ชื่ออังกฤษ Kapok Bug
ชื่อวิทยาศาสตร์ Odontopus nigricornis
วงศ์ Pyrrhocoridae and Largidae
ลักษณะทั่วไป

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินใบและเมล็ดพืชโดยเฉพาะนุ่น ทำให้เมล็ดลีบ เมล็ดไม่งอก นอกจากนี้ยังมีพืชอาศัยอื่นๆ เช่นเมล็ดสำโรง Sterculia foetida และไม้ป่าบางชนิดเช่น หัวกา Pterygota alta มวนชนิดนี้เมื่ออาหารขาดแคลนอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมคล้ายมวนเพชฌฆาต คือดูดกินหนอนผีเสื้อและแมลงอื่นๆ เป็นอาหาร บางครั้งอาจจะพบกินเยลลี่ หรือน้ำหวานที่ติดอยู่ตามภาชนะที่คนทิ้งไว้ด้วย วงจรชีวิติ ระยะไข่ 5-7 วัน ระยะตัวอ่อน 30-45 วัน มีการลอกคราบ 5 ครั้งไม่มีระยะดักแด้จึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีอายุประมาณ 30 วัน หรือนานกว่านี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่อยู่อาศัย พบตามป่าทั่วไป มีเขตแพร่กระจายใน อินเดีย พม่า ไทย ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย

   
ที่มาข้อมูล SIAM INSECT-ZOO & MUSEUM

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.