ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
 
ด้วงดินขอบทองแดง (  Large Ground Beetle )
นกตีนเทียน ( Black-winged Stilt  )
ชื่ออังกฤษ Large Ground Beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mouhotia batesi Lewis
วงศ์ Carabidae
ลักษณะทั่วไป

หัวแบนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใต้เขี้ยวมีขนสีน้ำตาลหรือสีดำ อกพื้นสีดำมัน ขอบสีทองแดง-เขียว พื้นปีกเป็นร่องตื้นๆ เรียงเป็นแถวยาว

ทางกรมป่าไม้จึงได้ออกพระราชบัญญัติให้ “ด้วงดินขอบทองแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535”

   

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.