ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
 
ผักแว่น ( Water Clover )
ผักแว่น ( Water Clover )
ชื่ออังกฤษ Water clover
ชื่อวิทยาศาสตร์ Marsilea crenata Presl
วงศ์ Marsileaceae
ลักษณะทั่วไป

จัดเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่ง ที่ชอบขึ้นในที่มีความชุ่มชื้น ชื้นแฉะหรือในน้ำ ลำต้นกลมทอดไปตามผิวดินและจะแทงรากออกจากบริเวณข้อเพื่อยึดดิน และสามารถลอยน้ำได้ ลำต้นอ่อนมีสีเขียว ลำต้นแก่เป็นสีน้ำตาลมีขนปกคลุมลำต้น สามารถแตกไหลได้

ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 4 ใบ ออกจากก้านใบที่จุดเดียวกัน ก้านใบรวมจะยาวประมาณ 5 - 15 ซม. ส่วนใบย่อยไม่มีก้านใบ ใบจะกว้างบริเวณปลายใบ และตัดตรงแบบสามเหลี่ยมเข้าหาฐานใบ เส้นใบสานกันเป็นร่างแห

ผักแว่นเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งจึงสร้างสปอโรคาร์ป ( Sporocarps ) รูปรี ปลายมน ยาวประมาณ 3-5 มม. คล้ายเมล็ดถั่วเขียว มีขนปกคลุม เมื่อยังอ่อนจะมีสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่อแก่ ก้านชูสปอโรคาร์ปยาว 7-12 มม. ออกสปอร์ที่โคนก้านใบ

พบมากในนาข้าว สนามหญ้าหน้าบ้าน แปลงปลุกผักตามคลองส่งน้ำ ที่ชุ่มชื้นทั่วไป และเป็นวัชพืชในกระถางกล้วยไม้อีกด้วย แพร่กระจายพันธุ์โดยใช้สปอร์และส่วนของไหล

ประโยชน์ : ใช้รับประทานเป็นผัก

   
ที่มาข้อมูล หนังสือ " วัชพืช ในประเทศไทย " ( ผศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ )

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.