ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
งู
เต่าทะเล
ตะกวด ( Bengal monitor ) งูเขียวปากจิ้งจก ( Oriental whipsnake ) งูเขียวหางไหม้ ( Green pit viper )
     
         
         
         
         
         
         
         

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.