ความรู้เกี่ยวกับสัตวป่า
 
 
ตะกวด ( Bengal monitor )
ตะกวด ( Bengal monitor )
ชื่ออังกฤษ Bengal monitor
ชื่อวิทยาศาสตร์ Varanus bengalensis
วงศ์ Veranidae
ลักษณะทั่วไป

มีรูปร่างคล้ายเหี้ย ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในสกุลและวงศ์เดียวกัน โดยมักจำสับสนกับเหี้ยหรือเรียกสลับกัน แต่ตะกวดมีขนาดเล็กกว่าเหี้ยมาก และตำแหน่งของโพรงจมูก อีกทั้งสีสันของตะกวดจะมีสีน้ำตาลหรือสีดำ ซึ่งแตกต่างจากเหี้ยที่มีสีเหลืองผสมอยู่เป็นลาย อีกทั้งอุปนิสัยมักจะไม่ค่อยอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือชอบว่ายน้ำหรือหากินในน้ำเหมือนเหี้ย และไม่ดุร้ายเท่า ตะกวดมักอาศัยบนต้นไม้ ปีนต้นไม้เก่ง ชอบนอนผึ่งแดดตามกิ่งไม้ แต่หากินตามพื้นดิน มักอาศัยอยู่ตามป่าโปร่งมากกว่าป่าทึบ

ตะกวดจัดเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบเป็นภาพปั้นประดับกลองมโหระทึก ราชพงศาวดารกัมพูชาถือว่าต้นตระกูลของชาวกัมพูชาเป็นตะกวดที่ขึ้นมาฟังธรรมเทศนา ในนิทานชาดก พระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นตะกวดเช่นกัน

หมายเหตุ ตะกวด ในพระไตรปิฏกไทย ดั้งเดิมแปลมาจากคำบาลีว่า โคธา อนึ่ง ในความจริง โคธา ชาวอินเดียในปัจจุบัน หมายถึงสัตว์ในตระกูล กิ้งก่า อีกัวน่า ไม่ใช่ สัตว์ในตระกูล ตะกวด หรือ เหี้ย อย่างที่เข้าใจผิดมาแต่เดิมแต่อย่างใด

   
ที่มาข้อมูล วีกีพีเดีย สาราณุกรมเสรี

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.