กิจกรรมสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท  K-Group Enviroment Workshop : รู้ทัน...สิ่งแวดล้อม CSR International Asset Group , PTTEP กิจกรรม แก่งกระจาน มันส์กระจาย
กิจกรรม PTTEP CAMP Team & Relationship Building #2 ( Easy Buy ) Team & Relationship Building #1 ( Easy Buy )
Team & Relationship Building #3 ( Easy Buy ) การสัมมนา และกิจกรรม Nature Walk Rally  กลต. สัมมนา Organization Development ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2552 รุ่นที่ 3  - ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัมมนา Organization Development ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2552 รุ่นที่ 2  - ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมมนา Organization Development ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2552 รุ่นที่ 1  - ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา บ.อิเล็กโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด กิจกรรมสัมพันธ์ - บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด กิจกรรมสัมพันธ์ - บริษัท Thai Westform
โครงการ อบรมเยาวชนสู่กิจกรรมเพื่อธรรมชาติ เรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษา กับนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมการอ่าน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการ อบรมศิลปะเพื่อการบูรณาการ - โรงเรียน ประสานมิตร โครงการ ฝึกอบรม เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า - สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง
       

ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENAC)
7/368 เมืองทองธานี ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-161-7933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2017 enac-club.com All rights reserved.