สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง การไฟฟ้านครหลวง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโต้ โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอไอเอส จำกัด บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด บริษัท ซิสเท็ม ดอท คอม จำกัด บริษัท ไทยเวสฟอร์ม จำกัด นิตยสาร เนชั่นเนล จีโอกราฟฟิค
บริษัท แดนเทิร์ม ฟิลเทรชั่น จำกัด PacRim Group ศูนย์พัฒนาเด็กแนวนีโอฮิวแมนนิส ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร
เรือนศิลป์      
..........................................................................................................................
รายการคนดีคู่สังคม UBC ช่อง 7  นิตยสาร BE Magazine นิตยสาร ปากเกร็ด สไตล์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
..........................................................................................................................
องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนป่า  ( Wildaid Thailand ) มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย มูลนิธิสร้างเสริมไทย  
..........................................................................................................................
บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จำกัด Pixel One Event Organizer Amex Team Advertising Limited  
..........................................................................................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนประสานมิตร โรงเรียนอำนวยศิลป์
โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนพิชญศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนมาแตร์เดอี
       
   

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.