โครงการ รักษ์โลกลดโลกร้อน กับ มูลนิธิปิยะเวท ปีที่ 5 โครงการ รักษ์โลกลดโลกร้อน กับ มูลนิธิปิยะเวท ปี3 กิจกรรม " Blackmores Team Meeting & CSR Activity " กิจกรรม เพาะกล้าด้วยถุง Bioplastics และปลูกป่าชายเลน  ( PTTPM ) @ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ฯ จ.สมุทรปราการ
กิจกรรม " Locus CSR Activity : Bird Migration Habitat Project " อีแน็คสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ตอน ENAC Tradition Rally กาลครั้งหนึ่ง...เกาะเกร็ด Electrolux Love Environment กิจกรรม อีแน็คสัมพันธ์ '53
กิจกรรมส่งเสริมการให้สู่สังคม  Systems Dot Com กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา และการบรรยาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า การแข่งขันประกวดวาดภาพโครงการ โครงการ ดนตรี ชายเขา กับ เรื่องเล่าช้างไทย
โครงการ ลดโลก ช่วยลดโลกร้อน - บริษัท อังกฤษ (แอล.พี.) ตรางู TOYOTA Green Trekking กิจกรรมการรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ - โรงเรียนอัสสัมชัญ นิทรรศการสตรีวิทยาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมการรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ - พระหฤทัยคอนแวนด์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - องค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการ อนุรักษ์สัมพันธ์ - ราชมงคล คลองหก โครงการจินตภาพบนกำแพง
โครงการอนุรักษ์เต่าทะเลและถิ่นที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โครงการ สร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติใกล้สูญพันธุ์ โครงการ วันเด็ก รักษ์ถิ่นฐาน ร่วมสืบสาน เขาแผงม้า  

ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENAC)
7/368 เมืองทองธานี ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 , Tel. / Fax. : 02-980-4651 , 089-161-7933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2017 enac-club.com All rights reserved.