เวทีที่ให้โอกาส น้อง ๆ ผู้พิการ และด้อยโอกาสทางสังคม ได้แสดงความสามารถ และจินตนาการ สู่แนวคิดความพอเพียง ด้วยศิลปะ ในโครงการ "การ์ดนี้ เพื่อน้อง" ครั้งที่ 7 จัดโดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย ทั้งนี้ เหล่าบรรดา ENAC ได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้น้อง ๆ ได้สนุกสนาน กับกิจกรรมเกมต่าง ๆ พร้อมของรางวัลมากมาย

สถานที่

  • ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรม

  • เกม กิจกรรมสันทนาการ
  • เกมปริศนา " บอกใบ้ ให้ทายคำ "
  • เกมปริศนาบันไดงู ชุด " เด็กไทย หัวใจพอเพียง "

วิทยากร และทีมงาน

  • ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อาสาสมัคร Team for Teams

ผู้เข้าร่วม

  • เยาวชน จากมูลนิธิ และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 200 คน

มูลนิธิ สร้างเสริมไทย

 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.