เมื่อลมหนาวพัดโชย สายลมแห่งเสียงเพลงเพื่อชีวิต เพื่อปลุกกระแสการอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อคืนสู่ภูมิลำเนา ของชุมชนที่แนบขอบชิดธรรมชาติ ของเขาใหญ่ การร่วมมือในหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อจะมุ่งให้เห็นถึงความสำคัญ ของช้างไทย และชะตากรรมที่ถูกลดบทบาทในสังคม ปัจจุบันลง

คอนเสิร์ตเล็กในมุมหนึ่งของเขาใหญ่ ได้กำเนิดขึ้น กับศิลปินรุ่นใหญ่อย่างวงคาราวาน พร้อมทั้งการแสดงเรื่องราวของช้าง จากเรื่องราวในอดีต จนถึงปัจจุบัน ประกอบแสง สี เสียง ณ ริมชายป่าเขาใหญ่

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อ แสดงเจตจำนง ในการนำช้างที่เร่ร่อน ในเมืองใหญ่ กลับมาใกล้ชิดกับธรรมชาติ และชุมชน คนเลี้ยงช้างได้มีได้มีบทบาท ในการให้ความกับเยาวชน ผ่านสื่อมีชีวิตอย่างช้างใหญ่กว่า 6 เชือก

กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

  • คอนเสิร์ต วงคาราวาน
  • การแสดงช้าง ประกอบแสง สี เสียง
  • นิทรรศการภาพวาด โดยศิลปินชั้นนำ
  • การเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง
  • ออกร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
  • การแข่งขันฟุตบอลศิลปิน - เยาวชน

ผู้ดำเนินงาน

  • กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างป่า
  • ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.