30 - 31 มีนาคม 2551
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานการจัดโครงการ “ รักษ์โลก ช่วยลดโลกร้อน ” ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2551 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วัดหนองอ้อ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้ร่วมงานประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม - หมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี (ทสม.) และเยาวชนในโครงการ Young Creative จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ อันมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป
 
1. ศิลปิน " แดน-บีม " ร่วมเล่นเกมสนุกสนานกับน้อง ๆ บนเวที
2. ถุงผ้ารักษ์โลก ของที่ระลึก ส่งเสริมการนำวัสดุที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน
3. "ห้องปรากฏการณ์เรือนกระจก " ฐานกิจกรรมสื่อความหมายภาวะโลกร้อน
4. "ร้อยพัน จำแนกแยกขยะ" อีกหนึ่งฐานส่งเสริมการคัดแยกขยะ
5. "ชุมชนฉลาดใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ" เรียนรู้ประโยชน์จากกะลามะพร้าว

6. น้อง ๆ เยาวชน ระดมความคิดเห็นเป็น Mind Map ภาวะการณ์ที่เกิดจากอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น
7. น้องเยาน Young RR ช่วยกันจัดซุ้มออกร้านงานวัด
8. ดร.มลทิพย์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชมการออกร้านของกลุ่ม ทสม. จันทบุรี
9. เกมในแต่ละซุ้มออกร้าน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกสนานกัน
10. แดน บีม แสดงมินิคอนเสิร์ต บนเวทีกลาง
11. การแสดงของน้อง ๆ ร.ร.วัดวังจะอ้าย ชุด แฟชั่น รีไซเคิ้ล
12. "มัจฉาร้องทุกข์" การแสดงของ ทสม. เกาะสาน
13. วิทยากรให้ความรู้จากปรโยชน์ของพืชสมุนไพร
14. การสาธิตการทำน้ำส้มควันไม้ เอนกประโยชน์ จากธรรมชาติ
15. น้องบัว มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานวัด Cool The World
16. ฐานเรียนรู้ งานจักสาน หัถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
17. ลุงเบิ้ม วิทยากร ทสม. ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ
 
18. น้อง ๆ นำเสนอถึงแนวคิดของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

19. มอบรายได้จากการจัดงานวัด Cool The World ให้แก่ ทสม.บ้านเกาะสาน

20. น้อง ๆ ประกาศเจตนารมย์ ร่วมกันเพื่อช่วยลดโลกร้อน
21. พี่อ้น ENAC พร้อมทีมงาน ดำเนินกิจกรรมสันทนาการ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกับวิทยากรชุมชน
22. ร่วมกันปลูกต้นไม้ รอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะสาน
ผู้สนับสนุน : บริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าร่วม : แดน - บีม - บัว , Yong Creative PR , เยาวชน ทสม.บ้านเกาะสาน
ร่วมอนุเคราะห์ : อบต. มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ดำเนินโครงการ : ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ENAC )
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.