กิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ไทย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษางานกิจกรรมด้านการเรียนรู้เรื่องราว นิเวศวิทยาของช้าไทย สัตว์ใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของคนไทย ให้เยาวชนหรือบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

เช่นเดียวกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ที่นำผู้บริหารและพนักงาน กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้บริหารและพนักงานจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวของช้างไทย และความสำคัญด้านการอนุรักษ์ จากวิทยากร และช้างพลายขวัญเมือง และพังคำมูน ก่อนที่จะแบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย อาทิ กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง , กิจกรรมการทำปุ๋ยชีวภาพจากขี้ช้าง , กิจกรรมการอาบน้ำช้าง และสปาเท้าช้าง , กิจกรรมให้อาหารเลี้ยงช้าง เป็นต้น สร้างความประทับใจทั้งบริษัทและศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อีกด้วย

 

Loxley Simulation Technology Co.,Ltd.

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 100 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย
  • กิจกรรมประกอบการบรรยายนิเวศวิทยาช้างไทย
  • กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง
  • กิจกรรมการทำปุ๋ยชีวภาพจากขี้ช้าง
  • กิจกรรมการอาบน้ำช้าง และสปาเท้าช้าง
  • กิจกรรมให้อาหารเลี้ยงช้าง
 
GSK Thailand , Elephant CSR Activity

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.