กิจกรรม " Locus CSR Activity : Bird Migration Habitat Project "

เมื่อผ่านช่วงฤดูกาลของมรสุมคลื่นลม และสายฝนที่ทำให้กิจกรรมบนพื้นป่าชายเลน จะต้องเว้นระยะไป จวบจนช่วงฤดูนกน้ำนกชายเลนจำนวนมากจะอพยพหนีหนาวมาหากิน และพักอาศัยหากินตลอดช่วงเวลาอีก 5 - 6 เดือน ป่าชายเลนบางปู ถือเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีนกจำนวนมากมาเยือนในทุกปี จากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นสถานที่สำคัญในการศึกษาและเรียนรู้นกน้ำ นกชายเลน ต่าง ๆ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การดูแล การอนุรักษ์ และจัดหลักสูตรการเรียนรู้ โดย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษา มหาราชินี ซึ่งในแต่ละปีรองรับกการเข้ามาเรียนรู้ของหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และจุดอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ จึงถูกปรับปรุงให้พร้อมรับและเหมาะสมอยู่เสมอ

เหล่าสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จาก บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด (LTI) เดินทางมุ่งสู่พื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าชายเลน และถิ่นที่อยู่อาศัยนกน้ำ นกชายเลน กับภารกิจการแบ่งกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมเคาะขัดทาสีกันสนิมสะพานแขวน , กิจกรรมซ่อมแซมเรือนเพาะกล้า , เพาะกล้าไม้ชายเลน , ปลูกกล้าโกงกาง , ซ่อมสะพานไม้บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ , ระบายสีบ้านนก , เก็บขยะในป่าชายเลน ก่อนที่จะร่วมกิจกรรมในช่วงท้ายคือการดูนกตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้ตลอดทั้งวันที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ สร้างสีสันและความประทับใจ จากกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและการเรียนรู้ต่อไป อีกทั้งสาระการทำความดี คือความสัมพันธ์ที่ดี ผ่านกิจกรรมดี ๆ ของคนในองค์กรอีกด้วย

 

บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด (LTI)

บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด (LTI)
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ
วันดำเนินกิจกรรม : 15 พฤษจิกายน 2556

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนและถิ่นที่อยู่อาศัยนกน้ำ นกชายเลน
  • กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 80 คน

วิทยากร : ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูฯ

CEO กล่าวเปิดกิจกรรม กล่าวตอนรับและเกริ่นนำกิจกรรม ดนตรีเบา ๆ  ฟังเพลิน ๆ ประเดิมเริ่มต้น กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
กลุ่มกิจกรรม ปลูกกล้าโกงกางใบใหญ่ อีกกิจกรรมของกลุ่ม ระบายสีบ้านนก สีสันสวย ๆ  จากการลงมือละเลงสีบนบ้านไม้ ลงมือขึงตาข่ายกรองแสง เรือนเพาะชำ
บรรยากาศและรอยยิ้มของการมีส่วนร่วมทำดี ช่วยกันคนละแรงสองแรง ในกลุ่มซ่อมแซมเรือนเพาะชำ กระเทาะฝักโพทะเล ก่อนนำลงถาดหลุมเพื่อเพาะกล้า หยอดเมล็ดลงบนถาดหลุมก่อนนำดินกลบ และรดน้ำ
กิจกรรมกรรมการเก็บเมล็ด และการเพาะกล้าไม้ชายเลน ร่วมกันในกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน บ้างต้องงัดขยะที่ทับถมลงดิน อันเกิดจากการทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง กิจกรรมเก็บขยะในป่าชายเลน เพื่อบรรเทาการทับถมของเศษซากขยะที่กระแสน้ำพัดเข้ามา
กลุ่มกิจกรรมลงมือซ่อมแซมทางเดินศึกษาธรรมชาติ สะพานไม้ที่ชำรุดตามระยะเวลา เก็บภาพเป็นที่ระลึกในการร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ ทาสีสะพานแขวน อีกหนึ่งกลุ่มกิจกรรมและภารกิจ
ขัดเคาะสนิม และตามด้วยเคลือบสีน้ำมันกันสนิม ถ่ายภาพร่วมกันเก็บเป็นที่ระลึกใน 1 วัน กิจกรรม กิจกรรมดูนกชายเลน บนหอดูนก 2 ชั้น ชมบรรยากาศบนสะพานสุขตา ณ สถานตากอากาศบางปู
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.