บจก.ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่นฯ หรือ ล็อกซซิม จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตั้ง พัฒนาและวิจัยเครื่องฝึกขับรถบรรทุกจำลอง และระบบการเรียนการสอนเสมือนจริงที่ใช้สำหรับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ โดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด ในเครือล็อกซเล่ย์ ซึ่งในช่วงเริ่มแรกบริษัทได้สร้าง "ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง" (LoxSim Driving Simulation Center) ขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์ฝึกอบรมการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ ด้านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมการแถลงข่าวเปิดตัว ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง (Driving Simulation Center) สัมผัสการฝึกขับรถบรรทุกรูปแบบใหม่บนเครื่องซิมูเลเตอร์ รุ่นท็อปที่นำหัวรถบรรทุกจริงมาติดตั้งบนแพลตฟอร์ม นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี ที่ช่วยลดสถิติปัญหาและการสูญเสียด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ขับมีความพร้อมทั้งทักษะ และตระหนักถึงการขับรถบรรทุกบนเส้นทางคมนาคม ร่วมกันอย่างปลอดภัย

 

Loxley Simulation Technology Co.,Ltd.

Loxley Simulation Technology Co.,Ltd.
สถานที่ : Loxsim Driving Simulation Center
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 100 คน

กิจกรรม

  • Operation management
  • Press Conference
  • Open Driving Simulation Center
  • Test Driving Simulation Center
 

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.