ฉลองครบรอบ 20 ปี บริษัท โมริโรกุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทย สู่ปีที่ 20 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงาน ทั้งบริษัทต้นสังกัดในประเทศญี่ปุ่น และผู้บริหาร พนังงานประจำประเทศไทย เป็นอย่างดียิ่ง

งานฉลองครบรอบ 20 ปี จัดขึ้น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์เพื่อเป็นการตอบแทน พนักงานทุกฝ่ายในองค์กร ทั้งการมอบรางวัลพนักงานที่ร่วมทำงานในบริษัท เป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมงานแสดงความยินดีจากผู้บริหารระดับสูง จากประเทศญี่ปุ่น ในงานนี้ สร้างควาประทับใจ ด้วยกิจกรรมมากมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในบริษัท และการกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จร่วมกันในปีต่อ ๆ ไป

 

Moriroku Technology (Thailand) Co.,Ltd.
สถานที่ : InterContinental Bangkok
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 40 คน

กิจกรรม

  • Operation management
  • Opening Shows
  • Fanpantae Games Activiy
  • Trio Band
  • Photo Booth
 
Moriroku Thailand , 20th Anniversary

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.