ย้อนอดีตสู่ ราชธานีแห่งประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองแห่งมรดกโลก ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย แม้จะเป็นโบราณสถานเมืองเก่า ที่เหลือเพียงเค้าโครงเดิม แต่ยังแฝงคุณค่าน่าเรียนรู้ เพื่อย้อนกลับไปในความเจริญรุ่งเรืองในแถบภูมิภาคแห่งนี้

ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงคุณค่ามรดกโลกในประเทศไทย ทั้ง 5 สถานที่ และได้สนับสนุนพื้นที่ ให้เกิดสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับ มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ที่ส่งเสริมในการดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยการให้โอกาสน้อง ๆ และอาสาสมัครต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งในครั้งนี้ น้อง ๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ และพี่ ๆ อาสาสมัคร ได้นำมาน้อง ๆ สนุกสนานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ Tradition Walk Rally ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ , กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ "พระนครศรีอยุธยา" , พาน้อง ๆ นั่งชมเมืองเก่าอยุธยา , และเที่ยวชมเรียนรู้พระราชวังโบราณ รวมถึงร่วมงานเปิดอาคารสื่อ "พระราชวังโบราณ" ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เรียนรู้ โดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด

 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ : 24 ธันวาคม 2558
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 80 คน ( โรงเรียนศรีสังวาลย์ และ อาสาสมัคร )

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรมสันทนาการ / เตรียมความพร้อม
  • กิจกรรม Tradition Walk Rally
  • กิจกรรม แฟนพันธุ์แท้ "พระนครศรีอยุธยา"
  • กิจกรรม นั่งรถรางเรียนรู้รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
  • กิจกรรม เรียนรู้ราชวังโบราณ
 
PTTEP ,  ปตท.สผ. พาน้องท่องมรดกโลก ครั้งที่ 8

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.