เมื่อแหล่งการเรียนรู้เรื่องราวของนิเวศวิทยาป่าชายเลน ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในใกล้เมืองใหญ่ อย่างที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษามหาราชินี จ.สมุทรปราการ นับเป็นพื้นที่ แหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน ที่ใกล้เมืองใหญ่ ๆ ใช้เวลาในการเดินทางไม่นานนัก พร้อมทั้งพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำ นกชายเลนจะนวนมากในช่วงฤดูอพยพ และกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และต่อเนื่อง คือการมีส่วรร่วมในการได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ที่เคยสูญเสียไปในอดีต ให้กลับมามีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความพิเศษของป่าชายเลน นอกเหนือจากการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกชายเลนหลายชนิด แนวป้องกันคลื่นลม หรือยังเป็นตัวช่วยดักจับขยะจากเมืองสู่ท้องทะเลแล้ว " ป่าชายเลน " ก็ยังช่วยดักจับตะกอนดิน ให้เกิดพื้นที่ชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การปลูกป่าชายเลน ยิ่งปลูกมากเท่าไหร่ พื้นที่ก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น การปลูกป่าชายเลนจึงทำได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ทั้งนี้ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)  ก็เป็นอีกส่วนร่วมหนึ่งที่จะคืนธรรมชาติให้กลับมาเช่นเดียวกัน ด้วยกิจกรรม การเพาะกล้าไม้ชานเลน และการปลูกป่าชายเลน พร้อมด้วยการนำถุงพลาสติกย่อยสลายได้ ( Bioplastic ) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะกล้า ก่อนนำไปปลูกโดยให้ถุงได้ย่อยสลายได้เองตามระยะเวลา ลดการเพิ่มขยะให้กับพื้นที่ไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่มีต่อธรรมชาติเลยทีเดียว

 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) 
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ
วันดำเนินกิจกรรม : 16 มิถุนายน 2557

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • กิจกรรมการมอบถุงเพาะย่อยสลาย Bioplastics
  • กิจกรรมเพาะกล้าด้วยถุงย่อยสบาย Bioplastics
  • กิจกรรมปลุกป่าชายเลน
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 40 คน

วิทยากร : ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูฯ

ดนตรีไพเราะต้อนรับ กิจกรรมการบรรยาย พื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลน - บางปู การมอบถุงเพาะย่อยสลาย  Bioplastics กิจกรรมสันทนาการ / เตรียมความพร้อม
กิจกรรม สิ่งแวดล้อมศึกษา เกม กิจกรรม ปริศนาป่าชายเลน กิจกรรมการเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน ช่วยกันบรรจุดินปลูกลงในถุงเพาะย่อยสบาย Bioplastics
จัดเรียงถุงเพาะกล้าย่อยสลายก่อนนำเข้าโรงเรือนเพาะชำ คัดฝักโกงกางสำหรับลงเพาะ เคลื่อนย้ายถุงเพาะพร้อมดินปลุกเข้าสู่โรงเรือนเพาะชำ ฝักของต้นถั่วขาว  ไม้ป่าชายเลนอีกชนิดหนึ่ง
นำฝักโกงกางใบเล็ก และถั่วขาวลงเสียบลงดินในถุงเพาะกล้า ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก ลงพื้นที่ปลูกป่าชายบริเวณหน้าหาดเลน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ปลูกโกงกางใบเล็ก พร้อมผูกกล้าไม้ที่เสาหลัก เพื่อพยุงต้นกล้าในช่วงระยะแรก ๆ ถ่ายรูปในมุมกว้าง ๆ  บนพื้นที่ปลูกป่าชายเลนบางปู เดินเล่นบนเลน  หลังจากเสร็จกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เดินทางกลับเพื่อชำระล้าง  ก่อนสรุปร่วมกันในกิจกรรม
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.