กิจกรรมส่งเสริมการให้สู่สังคม  Systems Dot Com

เมื่อการให้ ถูกถ่ายทอดสู่เยาวชน คงไม่ใช่สิ่งที่ไปทำ แต่เป็นทำเพื่อสร้างสรรค์ความมีน้ำใจ และความดีสู่เยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป

บริษัท ซิสเท็ม ดอทคอม จำกัด ได้สร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ในช่วงสิ้นปี นอกเหนือจากการสังสรรค์ตอบแทน การทำงานตลอดทั้งปี สิ่งดี ๆ ที่เิกิดขึ้นอิงสู่ การอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพืชอาหารช้าง ตลอดจนถึงการส่งเสริมอุปกรณ์การศึกษา ให้กับเยาวชน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งนี้ ทาง ENAC ได้เน้นกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึกดี ๆ เพื่อบ่มเพาะความดีในจิตใจ

สถานที่

  • ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เตรียมความพร้อม
  • กิจกรรมเปลี่ยนถุงเพาะกล้าไม้
  • การบริจาคสิ่งของ และอุปกรณ์การศึกษา
  • กิจกรรมการบรรยาย นิเวศวิทยาของช้าง

วิทยากร และทีมงาน

  • ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วม

  • เจ้าหน้าที่ บ. ซิสเต็็มส์ ดอท คอม จำนวน 50 คน
  • เยาวชน ในเขตพื้นที่ 5 โรงเรียน จำนวน 50 คน

บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด

 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.