ความใส่ใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ ของ บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จํากัด ตระหนักถึงความสำคัญ ที่จะต้องเป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่จะมีส่วนร่วมในการลงมือทำ ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ อีกด้วย

ทั้งนี้ การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน บนพื้นที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ นอกจากกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ที่แบ่งกลุ่มย่อยกัน อาทิ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน , กิจกรรม ทาสีกันสนิมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชา , กิจกรรม เพาะเมล็ดพันธุ์ป่าชายเลน , กิจกรรม ซ่อมแซมสะพานไม้ , กิจกรรมทาสีบ้านนก เป็นต้น ผู้เข้าร่วมทุกคนยังจะได้รับความรู้และความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่แทรกไปในกิจกรรม Mini Walk Rally บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

และนอกจากนี้ บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จํากัด ยังมอบเงินสนับสนุน ในการทำงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน ภายใน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อีกด้วย

 

บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จํากัด

Thai Takenaka International.co.,Ltd

 

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ์ฯ
วันที่ : 29 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 250 คน

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรมประกอบการบรรยาย " นิเวศวิทยาป่าชายเลนบางปู "
  • กิจกรรม Mini Walk Rally
  • กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
  • กิจกรรม ทาสีกันสนิมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
  • กิจกรรม เพาะเมล็ดพันธุ์ป่าชายเลน
  • กิจกรรม ซ่อมแซมสะพานไม้
  • กิจกรรม ทาสีบ้านนก
 
อัลบั้ม THAI TAKENAKA, โครงการ "นกคืนรัง"

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.