กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ โดย บริษัท หลักทรัพย์ UBS Thailand จำกัด ที่เน้นให้ครอบครัว UBS Thailand ได้เรียนรู้นิเวศวิทยาของช้างไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการอนรักษ์ช้างไทย บนความเข้าใจในนิเวศวิทยาของช้าง ทั้งช้างเลี้ยง และช้างป่า ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดย ดร.อลงกต ชูแก้ว เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ตลอดทั้งกิจกรรม ซึ่งสอดแทรกความรู้และความสนุกในกิจกรรม พร้อมทั้ง ช้างพลายขวัญเมืองและพังคำมูน อีกด้วย

นอกเหนือจากนั้น ยังจัดพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ นำมาจัดเป็นโต๊ะจีนช้าง เพื่อเป็นการตอบแทนในการเป็นช้างวิทยากร ในทุก ๆ กิจกรรม ตลอดทั้งวัน ซึ่งสร้างความประทับใจให้ทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

บริษัท หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย)

บริษัท หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย)

 

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 20 คน

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรมเรียนรู้นิเวศวิทยาช้างไทย
  • กิจกรรมส่งเสริมการอนัรักษ์ช้าง : โต๊ะจีนช้าง
 
อัลบั้ม UBS Thailand , Elephant CSR Activity

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.