เรื่องราวของช้างไทยนั้น มีประวัติศาสตร์มายาวนาน นับเป็นสัตว์ใหญ่ที่คู่เมืองไทย จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่แยกกันไม่ได้ จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของชาติ แม้ปัจจุบันช้างป่า จะเพิ่มจำนวนขึ้นในบางพื้นที่ เนื่องจากกระแสความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น ทว่า จำนวนช้างที่มากขึ้น แต่ในทางกลับกันถิ่นที่อยู่อาศัยยังเท่าเดิม จึงมักเกิดปัญหาทับซ้อนระหว่างพื้นที่หากิน พื้นที่เกษตรกรรม หรือ พื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

ดังนั้น จึงมักเห็นภาพช้างป่าออกมาให้เห็นบ่อยครั้งยิ่งขึ้น ซึ่งหลายครั้งมักเกิดผลกระทบตามมา จนถึงขั้นเรียกว่าปัญหาก็ว่าได้ ถึงแม้ว่า ช้าง จะเป็นสัตว์ใหญ่ที่เห็นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะช้างเลี้ยง แต่ทว่า คนส่วนใหญ่ มักไม่ค่อยมีความรู้และความตระหนักถึง ความสำคัญของช้างในระบบนิเวศ

กิจกรรมการเรียนรู้นิเวศวิทยาช้างไทย จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ ต่อการอนุรักษ์ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ บริษัท ยูนิลิเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยกขบวนกันมาเพื่อร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย และเติมเต็มความรู้ ที่เป็นมิติอันสำคัญต่อการอนุรักษ์สมัยปัจจุบัน ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ ยังเสริมเพิ่มเติมความสนุกสนาน โดยมี วิทยากร และช้าง เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีอีกด้วย

 

บริษัท ยูนิลิเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันที่ : 23 มีนาคม 2560
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 250 คน

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรมบรรยาย " นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ช้างไทย "
  • กิจกรรม CSR : ปลูกพืชอาหารช้าง (ต้นกล้วย) , เพาะขยายพันธุ์หน่อกล้วย , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , เลี้ยงอาหารช้าง
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม  Unilever , Elephant CSR Activity

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.