ความอบอุ่นเกิดขึ้นจากการให้ การให้ที่ดีมักตอบสนองความต้องการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าประทับใจ กับ บณิษัท เวสท์คอน จำกัด พร้อมด้วย บริษัทร่วมธุรกิจ กว่า 23 บริษัท เรียกได้ว่า เป็นการจับมือกันทำดี ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมาพร้อมกับการตอบโจทย์ความต้องการ ของ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ ที่เป็นเสมือนห้องเรียน เรียนรู้ช้างไทย และธรรมชาติ ที่ดำเนินการมาอ่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมหลัก กับการเรียนรู้ช้างไทย ไปกับ ดร.อลงกต ชูแก้ว ที่ถูกขนานนาม ว่า "ครูช้าง" และการเพาะเมล็ด การเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง

ซึ่งยังเป็นโอกาศที่ดี ที่น้อง ๆ Thai Blind Orchestra (TBO) วงดนตรีออร์เครตร้าเด็กตาบอด มาเข้าร่วมกิจกรรม และบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 ให้ฟัง เพื่อเป็นการตอบแทนพี่ ๆ ที่ได้จัดอาหารกลางวันที่เตรียมให้กับน้อง ๆ และเสื้อสวย ๆ ในโครงการที่สนับสนุนน้อง ๆ Thai Blind Orchestra (TBO) อีกด้วย นั่นก็สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ ในกิจกรรมครั้งนี้กลับไปอีกด้วย

และนอกเหนือจากนั้น บริษัทต่างๆ ได้สนับสนุนเงินทุน ในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ปูพื้นลานกิจกรรมเรียนรู้ช้างไทย กระเบื้องแผ่นเรียบเพื่อซ่อมแซมอาคาร อีกทั้ง เครื่องมือช่าง เพื่อใช้ในงานของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้ถึงที่ ภายหลังจบกิจกรรม และปัจจุบัน วัสดุ อุปกรณ์ ก็ได้นำไปใช้ตามวัสถุประสงค์และเกิดประโยชน์ ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ อีกด้วย

 

บริษัท เวสท์คอน จํากัด
สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่
วันที่ : 25 มิถุนายน 2559
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 120 คน ( Westcon และ 23 บริษัท ร่วมธุรกิจ )

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรมสันทนาการ / เตรียมความพร้อม
  • กิจกรรมประกอบการบรรยายนิเวศวิทยาช้างไทย
  • กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้าง : เพาะเมล็ดมะค่าโมง / จัดโต๊ะจีนเลี้ยงช้าง
  • กิจกรรม มอบเงินสนับสนุน และวัสดุ และอุปกรณ์ปูพื้นลานกิจกรรมเรียนรู้ช้างไทย / แผ่นกระเบื้องมุงหลังคา และเครื่องมือช่าง
 
อัลบั้มภาพ : Westcon , รักบ้านเรา ครั้งที่ 1  ...ช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.