ครั้งที่ 2 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จ.ปทุมธานี

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการ ในครั้งที่ 2 จึงเว้นช่วงจากครั้งแรกไม่นานนัก แล้วพวกเราก็เลือกที่สถานสงเคราะห์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาส ให้น้อง ๆ ที่นี่ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการ และเช่นเคยกับอาหารกลางวัน พร้อมทั้งกิจกรรม ซึ่งดูน้อง ๆ จะสนุกสนานกับการได้รับโอกาสนี้ เพราะเนื่องจากปากเกร็ด นนทบุรี มีสถานสงเคราะห์ ที่เยอะพอสมควร แต่ที่แห่งนี้กลับมีโอกาสน้อยกว่าที่อื่น ๆ อาจเนื่องจากอยู่ภายในซอย ที่ไม่เด่นสะดุดตาผู้พบเห็นทั่วไป

ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่โครงการ ให้พี่ให้น้องอิ่มท้อง-อิ่มใจ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้

การเลี้ยงอาหารกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ทุกคน

น้อง ๆ จำนวนมากพอควรที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นี้
พี่ต้น ใจดีแจกขนมให้กับน้อง ๆ
สนุกสนานกันไปตามบรรยากาศกันเอง
น้อง ๆ บางคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวาดภาพ
ผลงานภาพวาดของน้อง ๆ แต่ละคน
ภาพวาด ของน้อง ๆ ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนปกติอื่น ๆ
นำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.