"คิด.ว่า.ดี" จึงวมตัวกันระดมทุนจากพี่ ๆ น้อง ๆ พร้อมทั้งเสื้อยืดโครงการ กระจายข่าวกันทั่ว เพื่อนำทุนที่ได้จัดทำโครงการ คิด.ว่า.ดี ที่บ้านห้วยเดื่อ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนบนดอยสูงที่ต้องใช้เวลาเดินทางในการเข้าถึง

เมื่อวางแผนร่วมกันกับทางชุมชน ที่จะใช้เรียนรู้ในทักษะต่าง ๆ สู่ชุมชน เพื่อเติมความรู้ ในการพัฒนาชุมชนต่อไป อาทิ ความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ , ภาษา , ธรรมชาติ รวมไปถึงกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ในชุมชน ด้วยศิลปะและการทำขนมต่าง ๆ

นอกเหนือจากนั้น ทางโครงการ ยังนำเงินสมทบทุนที่ได้ จัดซื้ออุปกรณ์ ที่เหมาะสมต่อการต่อยอด อาทิ คอมพิวเตอร์ ปริ๊นส์เตอร์ กล้องดูนก หนังสือคู่มือการเรียนรู้ต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา รวมถึงเครื่องกันหนาว และของใช้บริโภคและอุปโภคที่จำเป็นต่าง ๆ ด้วยงบประมาณกว่า หนึ่งแสนบาท

ทั้งนร้ เพื่อเป็นการตอบแทนจากชุมชนบ้านห้วยเดื่อ โครงการ คิด.ว่าดี. ได้รับข้าวดอยปลอดสารเคมีจากชุมชน และพืชผลจากชุมชน และได้นำมาจับรางวัล คืนคำขอบคุณจากพี่ ๆ น้อง ๆ ที่สนับสนุน แม้จะเป็นสิ่งที่ทำและของที่ให้ไม่มากมาย แต่ได้ความสุขและอิ่มเอมใจ ให้รู้ถึงคุณค่าในตนเอง เพื่อผู้อื่น ต่อไป

 

สถานที่ : บ้านห้วยเดื่อ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

กิจกรรม

  • กิจกรรมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  • กิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • กิจกรรมการเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา
  • กิจกรรมการเรียนรู้ ศิลปะเด็ก
  • กิจกรรมการมอบสื่อ และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ และสิ่งของต่าง ๆ
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.