AGC Relationship & Team Building Activity #2 AGC Teambuilding & Relations Activity ครั้งที่ 1 KPN Green Relationship & Team Building Activity K-Group Relationship Activity Liangchi Environment Workshop PTTEP INTERNATIONAL ASSET GROUP PIA Interior Relationship Activity
กิจกรรมสัมพันธ์อีซี่บาย ครั้งที่ 3 กิจกรรมสัมพันธ์อีซี่บาย ครั้งที่ 2 กิจกรรมสัมพันธ์อีซี่บาย ครั้งที่ 1 Sahacogen Relationship Activity กิจกรรมสัมพันธ์ กลต. AIS Relationship Activity
กิจกรรมสัมพันธ์ศูนย์หัวใจขอนแก่น ครั้งที่ 3 กิจกรรมสัมพันธ์ศูนย์หัวใจขอนแก่น ครั้งที่ 2 กิจกรรมสัมพันธ์ศูนย์หัวใจขอนแก่น ครั้งที่ 1 กิจกรรมสัมพันธ์ Thai - Westform Workshop Cimate Change , Electrolux การอบรมสัมมนาส่งเสริมการอ่าน  จ.ภูเก็ต การสัมมนาอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง
           
 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.