AGC Relationship & Team Building Activity

ควมสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารที่ให้ความสำคัญ โดยการเปิดโอกาศให้พนักงานทุกระดับได้แสดงออกทั้งความคิด และวิธีการทำงานร่วมกัน อยู่สม่ำเสมอ

อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ดี ๆ ที่กำหนดรูปแบบให้ได้ทั้งความร่วมมือ และการได้เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน รวมถึงการได้ให้พนักงานทุกระดับได้มีช่วงเวลาดี ๆ ที่น่าจดจำร่วมกัน ทั้งนี้ กิจกรรมสานสัมพันธ์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในครั้งนี้ ได้ออกแบบให้ได้สัมผัสไปพร้อมกับวิถีชุมชนของอำเภอวังน้ำเขียว ด้วยกิจกรรม Farm Rally บนพื้นที่สวนเกษตรผสมผสาน นอกเหนือจากนั้น ยังเติมความสนุกไปในกิจกรรม Team Building และการระดมความคิด ในแต่ละทีม ก่อนจบบทสรุปในความสัมพันธ์ในองค์กร ต่อ ๆ ไป

 

บ.ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
สถานที่ : Villa khaophaengma อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าร่วม : 75 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ / ละลายพฤติกรรม
  • กิจกรรมสัมพันธ์ / Team Building
  • กิจกรรม Farmland Rally
  • กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
  • กิจกรรมทัศนนิเวศ
  • กิจกรรม เกม แฟนพันธุ์แท้ "วังน้ำเขียว"
 
อัลบั้มภาพ : AGC Relationship & Team Building Activity #2
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.