ค่ายอบรม การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง
9 - 11 กันยายน 2548
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จ.ชลบุรี
 

โครงการ ฝึกอบรม เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จัดโดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ซึ่ง ศูนย์กิจกรรมฯ ก็ได้เข้าร่วมในการเป็นวิทยากร และการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยมีผู้เข้าร่วม กว่า 50 คน

 
 
กิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ โดยทีมงาน ศูนย์กิจกรรม ฯ
กิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ก่อนการบรรยายในแต่ละช่วง
การบรรยายประกอบสื่อ
วิทยากรศูนย์กิจกรรม ฯ และวิทยากรสถานีเพาะเลี้ยง ฯ บรรยายประกอบสื่อ และซากสัตว์ป่า ให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมดูนก
กิจกรรมดูนก
กิจกรรมดูนก
กิจกรรมดูนก
กิจกรรมเรียนรู้ การเพาะเลี้ยง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเพาะเลี้ยง สัตว์ป่า
กิจกรรมเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเพาะเลี้ยง สัตว์ป่า
วิทยากร นำชมสถานีเพาะเลี้ยง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเพาะเลี้ยง สัตว์ป่า
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.